Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Journummer

Det kan finnas tillfällen då du behöver komma i kontakt med olika samhällsfunktioner i mer eller mindre brådskande fall. Befinner du dig i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp från till exempel ambulans, polis, brandkår, giftinformation, jourhavande läkare, ska du ringa SOS Alarm på 112. SOS Alarm är öppet dygnet runt och ska användas vid akuta nödsituationer, att medvetet missbruka nödnumret 112 är brottsligt.

Räddningstjänst
För brandsläckning och räddning, ring 112. 

Polis 
I nödsituation, ring 112.
Vid ärenden till polisen som inte är akuta ring 114 14. Det kan röra sig om anmälan av brott och andra allvarliga händelser, tips kring brott eller upplysningar om passfrågor, trafikfrågor, migrationsfrågor, tillståndsfrågor.

Ambulans
I nödsituation, ring 112.

Läkare
I nödsituation, ring 112.

Sjukvårdsupplysning och sjukvårdsrådgivning
Vi som bor i Skåne ska ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning från och med den 1 april i 2013. Vi kan även gå in på sjukvårdsrådgivningens webb www.1177.selänk till annan webbplats för att få information eller ställa frågor (man kan vara anonym) om sjukdomar, behandlingar och läkemedel.

Sjukvårdsrådgivning när du är utomlands
Ring telefonnumret + 46 771 11 77 00 när du är utomlands och vill komma i kontakt med 1177 Sjukvårdsrådgivningen.

Sjukvårdsrådgivning för texttelefonanvändare
Via texttelefon kan hörselskadade, döva och talhandikappade få hjälp i medicinska frågor. Det nationella numret för sjukvårdsrådgivning via texttelefon är 020-33 00 00. Vid akuta situationer gäller nödnumret 112.

Giftinformationscentral
Behöver du få råd om akuta förgiftningar och lämplig behandling vid förgiftningstillbud kan du ringa 08-33 12 31 dygnet runt. Du får svar på dina frågor från en specialutbildad apotekare.

Det kan finnas tillfällen då du behöver komma i kontakt med olika samhällsfunktioner utanför ordinarie kontorstid. Det kan handla om att du behöver felanmäla någonting eller att du behöver nå socialjouren.

Socialjouren
Socialjouren hanterar akuta sociala problem när övriga socialtjänsten inte finns tillgänglig under kvällar, veckoslut och helger.

Telefon 114 14 (polisens växel)
Måndag-torsdag 17.00-24.00
Fredag 17.00-02.00
Lördag 17.00-02.00
Söndag 17.00-24.00

Kvinnojouren Helsingborg 042-18 15 10

Kvinnojouren Ängelholm Vardagar 0431-102 96, helger 0709-440 407

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Brottsofferjouren 0431-143 00
 
Felanmälan vatten och avlopp 010-490 98 00

Vinterväghållning
Efter ordinarie arbetstid 0734-17 52 11

El, tele, fjärrvärme, gas hänvisas till respektive operatörs hemsidor.

Senaste publiceringsdatum: 2013-12-11
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Åstorps kommun
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP
042-640 00   
Fax: 042-642 10
kommun@astorp.se
Medborgarkontoret
042-643 00
mbk@astorp.se
Familjen Helsingborg Åstorp Turistinformation
Koordinater
Lat.    56.13527
Lon.   12.94801
Läs vidare
 • 2014-07-26 05.56
  Polisen: Skärpt gränskontroll i Norge
  På grund av hot om terrorangrepp mot Norge har landets gränskontroller skärpts och den norska polisen beslutat om att tillfälligt återinföra gränskontroller vid landets inre gränser inom Schengenområdet till och med den 28 juli. Vid resa till Norge uppmanas därför resenärer att ha med sig en resehandling, pass eller nationellt id-kort, för att styrka sin identitet och medborgarskap.
  Läs mer
 • 2014-07-25 10.00
  Mycket hög brandrisk i många län
  Inför helgen är faran för brandrisk stor på många håll i landet. Mycket stor är den i Skåne, Gotland, norra Götaland, östra Svealand, Värmland, Norrbotten och Västerbotten. Under lördagen väntas risken öka ytterligare.
  Läs mer
 • 2014-07-24 11.00
  Myndigheterna om höjd beredskap i Norge efter terrorhot
  Den norska polisen höjde på torsdagen sin beredskap efter att de mottagit information om ett förhöjt terrorhot i Norge. De har informerats om att någon planerar att genomföra en terrorhandling i Europa, och att Norge har nämnts i sammanhanget. Sveriges ambassad i Oslo uppmanar svenska medborgare att följa information och råd från norska myndigheter samt den norska nyhetsbevakningen.
  Läs mer