[2015.01.26] Sedan i slutet av januari har vi problem med telefonin vilket medför att samtal till oss bryts. Detta har att göra med en uppdatering som leverantören Telenor gjort. Telefonileverantören arbetar med att årgärda problemet.

Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Kost

Kostenhetens mål är att erbjuda bra mat som främjar god hälsa, utveckla måltidsverksamheten och sätta matgästerna i fokus.

I februari 2012 antog kommunfullmäktige en Livsmedels- och måltidspolicy för kommunen.

Vi erbjuder varma komponenter till näringsriktiga luncher i förskolor, skolor och äldreomsorg. Vi följer livsmedelsverkets riktlinjer vid planering av måltider.

Kostenheten består av ett centralkök och två mottagningskök inom äldreomsorgen. Antal medarbetare är 16 st , med bland annat kostchef, kökschef, kockar och måltidsbiträde. Övriga mottagningskök i förskola, skola och äldreomsorg tillhör respektive rektorsområde/områdeschef.

Centralkökets produktion under vardagar

Produktion under vardagar Antal Antal Antal
  portioner mottagningskök avdelningskök
Förskola 650 19  
Skola 1850 8  
Äldreomsorg      
lunch med efterrätt 210 2 14
komplett kvällsmat 100   14
Matdistribution* 90    
Totalt cirka per dag 2900 29 14

*) Varje dag får vårdtagare med biståndsbeslut för matdistribution en komplett portionsförpackad lunch med efterrätt.
 
Personal i mottagningsköken kompletterar måltiden med potatis/ris/pasta, sallad/kokta grönsaker samt måltidsdryck och bröd.
 
Kostchefen har övergripande ansvar för kostenheten vilket innefattar bland annat ekonomi, matsedelsplanering, verksamhetsutveckling, rekrytering, arbetsmiljö- och hygienfrågor, utbildning/fortbildning och livsmedelsavtal.
Har du frågor eller funderingar kring verksamheten kontakta oss gärna.

Senaste publiceringsdatum: 2015-03-05
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Centralköket Ripan

Knutsgatan 6

265 33 Åstorp


Ditte Sandström
Kostchef
042-64 170
ditte.sandstrom@astorp.se

Läs vidare

Matsedlar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF FRITIDS MATSEDEL.ppt.pdf
PDF Matsedel förskola v03-12.pdf
PDF Matsedel skola v03-12.ppt.pdf
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF ÄO Matsedlar v 03-12.ppt.pdf