Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Kost

Kostenhetens mål är att erbjuda bra mat som främjar god hälsa, utveckla måltidsverksamheten och sätta matgästerna i fokus.

I februari 2012 antog kommunfullmäktige en Livsmedels- och måltidspolicy för kommunen.

Vi erbjuder varma komponenter till näringsriktiga luncher i förskolor, skolor och äldreomsorg. Vi följer livsmedelsverkets riktlinjer vid planering av måltider.

Kostenheten består av ett centralkök och två mottagningskök inom äldreomsorgen. Vi ansvarar även för skolrestaurangen i Björnekullaskolan. Antal medarbetare är17 st , med bland annat kostchef, kökschef/kostekonom, kockar och ekonomibiträden. Övriga mottagningskök i förskola, skola och äldreomsorg tillhör respektive rektorsområde/områdeschef.

Centralkökets produktion under vardagar

Produktion under vardagar Antal Antal Antal
  portioner mottagningskök avdelningskök
Förskola 650 20  
Skola 1750 7  
Äldreomsorg      
lunch med efterrätt 150 2 15
komplett kvällsmat 110   15
Matdistribution* 80    
Totalt 2740 29 15
*) Varje dag får vårdtagare med biståndsbeslut för matdistribution en komplett portionsförpackad lunch med efterrätt.
 
Personal i mottagningsköken kompletterar måltiden med potatis/ris/pasta, sallad/kokta grönsaker samt måltidsdryck och bröd.
 
Kostchefen har övergripande ansvar för kostenheten vilket innefattar bland annat ekonomi, matsedelsplanering, verksamhetsutveckling, rekrytering, arbetsmiljö- och hygienfrågor, utbildning/fortbildning och livsmedelsavtal.
Har du frågor eller funderingar kring verksamheten kontakta oss gärna.
Senaste publiceringsdatum: 2013-12-05
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Ditte Sandström
Kostchef
042-64 170
ditte.sandstrom@astorp.se
Läs vidare
Matsedlar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF FRITIDS MATSEDEL.ppt.pdf
PDF Matsedel förskola v03-12.pdf
PDF Matsedel skola v03-12.ppt.pdf
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF ÄO Matsedlar v 03-12.ppt.pdf