Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Kost

Kostenhetens mål är att erbjuda bra mat som främjar god hälsa, utveckla måltidsverksamheten och sätta matgästerna i fokus.


I februari 2012 antog kommunfullmäktige en Livsmedels- och måltidspolicy för kommunen.


Vi erbjuder varma komponenter till näringsriktiga luncher i förskolor, skolor och äldreomsorg. Vi följer livsmedelsverkets riktlinjer vid planering av måltider.

Kostenheten består av ett centralkök och två mottagningskök inom äldreomsorgen. Antal medarbetare är 16 st , med bland annat kostchef, kökschef, kockar och måltidsbiträde. Övriga mottagningskök i förskola, skola och äldreomsorg tillhör respektive rektorsområde/områdeschef.


Våra senaste bilder från Instragram. Klicka på bilden för att läsa mer om vad bilden föreställer, du kan också lämna en kommantera till den. Följ oss gärna på Instagram @Ripan14
Produktion under vardagar Antal Antal Antal
  portioner mottagningskök avdelningskök
Förskola 650 19  
Skola 1850 8  
Äldreomsorg      
lunch med efterrätt 210 2 14
komplett kvällsmat 100   14
Matdistribution* 90    
Totalt cirka per dag 2900 29 14

*) Varje dag får vårdtagare med biståndsbeslut för matdistribution en komplett portionsförpackad lunch med efterrätt.
 
Personal i mottagningsköken kompletterar måltiden med potatis/ris/pasta, sallad/kokta grönsaker samt måltidsdryck och bröd.
 
Kostchefen har övergripande ansvar för kostenheten vilket innefattar bland annat ekonomi, matsedelsplanering, verksamhetsutveckling, rekrytering, arbetsmiljö- och hygienfrågor, utbildning/fortbildning och livsmedelsavtal.
Har du frågor eller funderingar kring verksamheten kontakta oss gärna.

Senaste publiceringsdatum: 2016-09-13
Sök på hela astorp.se
Kontakt


Ditte Sandström
Kostchef
042-64 170
ditte.sandstrom@astorp.se