Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer
Bild på när medarbetarna arbetar med lean

Foto: Heather Ricks

SFI hjärta Lean

Sedan 2014 har antalet elever som ansökt till vuxenutbildningscentrum nästan fördubblats. Med det stora antalet sökande har antagningsprocessen behövt ses över och kommunens arbete med Lean har gett resultat.

Som ringar på vatten

De nycertifierade leancoacherna Per Erik Holmen och Simon Jaldefjord har stöttat verksamhetschefer för att anpassa ansökningsprocessen till volymökningen. I det första steget beslutades att fokusera på SFI, svenska för invandrare. Detta för att det var en process som lätt skulle kunna få positiva effekter att spridas till andra processer – som ringar på vattnet.


Under två dagar arbetade medarbetare från vuxenutbildningscentrum tillsammans med coacherna för att kartlägga antagningsprocessens nuläge och framtid. Detta gjorde det tydligt för alla att se vinningen av förbättringarna i antagningsprocessen. Dag tre skrev det en handlingsplan för de aktiviteter som behövdes.


- Arbetet med Lean tydliggjorde vårt arbetssätt och jag tänkte ”varför har vi inte tänkt på det innan?”, säger Katrin Olsson, biträde rektor på vuxenutbildningscentrum.


För Per Erik Holmén var SFI hans första projekt där han själv fick leda och coacha. Arbetet och kartläggningen blev lyckad. Verksamheten vet nu vilka förändringar de redan idag kan göra för att komma ett steg närmre sin målbild.


- Vi ska tillsammans se till att de ska vara lätt att göra rätt, precis det Lean går ut på! Säger Per Erik och ler.


Motivation från dag ett

Marita Svenhugosdotter, gjorde slag i saken redan morgonen efter leanarbetet. Hon satte på en gång upp tydliga bilder och instruktioner för vad de ansökande behövde ha med sig första gången de kom till skolan. Information har även skickats till Migrationsverket och Medborgarcentrum för att kraven på vad som behövs för att kunna få utbildning ska bli så tydligt som möjligt, redan innan eleven kommer till skolan.


Uppföljningsmöten är inplanerade hos vuxenutbildningcentrum. Då ska de gå igenom hur de ligger till med aktiviteter och arbeta mer med att visualisera processer.


- Efter detta vill jag ”Leana” allt, även vardagsprocesser, avlutar Katrin Olsson.

Här kan du läsa mer om Åstorps arbete med Lean.

När du vill veta mer, kontakta...

Heather Ricks

Projektleare, Lean

Kommunstyrelseförvaltningen

Heather.Ricks@astorp.se

Telefon: 042-640 11

Senaste publiceringsdatum: 2017-04-12
Sök på hela astorp.se

Michael Svensson

Kommunikatör, webbansvarig

Åstorps kommun

Tel. 042 - 643 22

michael.svensson@astorp.se

Senaste 3 nyheterna