Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer
Under september månad 2017 byggs bullervall i Grytevad, längs väg 21, för att skydda mot trafikbuller

Foto: Åstorps kommun

Snart byggs bullervall i Grytevad i Åstorp

I början av september påbörjas bygget av bullervall längs väg 21 för att skydda mot trafikbuller.

 

Byggandet av bullervallen i Grytevad innebär att vi ska flytta ungefär 10 000 m3 jordmassor till området, vilket i sig medför ökade transporter under september månad.

 

Tanken är att bullervallen ska skydda framtida bostadsbebyggelse mot trafikbuller från väg 21. Massorna är åkermark som kommer från byggnationen av dagvattendammarna på södra industriområdet.

 

Vi beklagar om detta medför tillfälliga störningar, vi strävar efter att arbetet ska gå så smidigt som möjligt.

 

När du vill veta mer, kontakta...

Jörgen Wallin

Teknisk chef

Åstorps kommun

Telefon 042-640 80

Jorgen.wallin@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2017-08-30
Sök på hela astorp.se

Michael Svensson

Kommunikatör, webbansvarig

Åstorps kommun

Tel. 042 - 643 22

michael.svensson@astorp.se

Senaste 3 nyheterna