Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer
Gruppbild

Foto: Katrin Olsson, Helene Sandberg, Marie Torshed, Per Erik Holmén, Annica Lundqvist, Malin Dahl och Marita Svenhugosdotter. Fotograf: Heather Ricks

Toppresultat med Lean!

Vuxenutbildningscentrum har nu genomfört en del förändringar efter sin värdeflödesanalys som gjordes på antagningsprocessen för SFI (Svenska för invandrare). Genom att göra "rätt från början" har verksamheten lyckats nå fantastiska resultat!

 


Arbetet har bland annat:


  • Minskat processtiden (den tid som man faktiskt arbetar med ett ärende) med 40%


  • Det har frigjorts 4-6 timmar per vecka för en av medarbetarna, som nu kan investera den tiden i någonting annat


  • Rätt från början (procent som komplett och korrekt frånstart till slut av processen) har ökat från 13% till 85%


  • Blivit mycket lättare för de blivande eleverna att fylla i ansökningsblanketten


  • Ökat processmedvetenheten inom teamet, vilket innebär att det idag finns fler som kan hoppa in för varandra om någon är borta


Vuxenutbildningscentrum har arbetat med Lean som tankesätt och förbättringar sedan februari. Då resultatet med SFI blev så lyckat finns det mycket motivation bland medarbetarna att förbättra andra processer inom verksamheten.


- Även om nästan alla förbättringsaktioner är klara för den här processen, vet vi att vi ska utveckla det vidare och använda leantanksätt i förbättringsarbetet. Det här är bara början! Säger Katrin Olsson, biträdande rektor på vuxenutbildningscentrum.


Åstorps kommun har gjort satsningar på att utbilda leancoacher som ska kunna leda olika förbättringsprocesser. Per-Erik Holmén har varit leancoach i det här projektet.


- Som rätt nycertifierad leancoach, undrar man ibland om Lean som verktyg verkligen kommer komma att fungera, men det gör det – man måste lita på processen, säger Per Erik.

 

Det finns mer att uptäcka om Lean i Åstorp!


När du vill veta mer, kontakta...

Heather Ricks

Projektleare, Lean

Kommunstyrelseförvaltningen

Heather.Ricks@astorp.se

Telefon: 042-640 11

Senaste publiceringsdatum: 2017-06-08
Sök på hela astorp.se

Michael Svensson

Kommunikatör, webbansvarig

Åstorps kommun

Tel. 042 - 643 22

michael.svensson@astorp.se

Senaste 3 nyheterna