Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Detaljplaner under arbete

Här ser du vilka planprogram, områdesbestämmelser och detaljplaner som är under arbete i Åstorps kommun.


Om du vill ha ut handlingarna till ett planprogram, områdesbestämmelser eller detaljplan, som inte är ute på samråd eller granskning, är du välkommen att höra av dig till oss. Kontaktinformation finns i spalten till höger.

Planprogram

Åstorp, "Centrum Nordost",
del av fastigheterna Åstorp 113:15, Åstorp 113.20 och Björnekulla 13:163 m.fl.
planprogram för ett nytt bostadsområde

PROGRAMSAMRÅD 2013-10-01 -- 2013-11-10

planprogramPDF (pdf, 30.7 MB) (OBS! stor fil)

 

Sydöstra Hyllinge "Lydinge Golf Resort",
del av Hyllinge 36:3 mfl, Hyllinge
planprogram för bostadsutveckling i kombination
med företagshotell och mindre hotell
PROGRAMSAMRÅD 2010-11-29 --2010-12-17Broby, öster om Malmövägen i Åstorp,
planprogram för verksamhetsutveckling
PROGRAMSAMRÅD 2009-11-30 -- 2010-01-15
GODKÄNT AV BMn 2010-03-17Områdesbestämmelser

delar av Nyvång

SAMRÅD 2014-01-30 -- 2014-02-27

GRANSKNING 2014-06-03 -- 2014-07-02

För mer information om förslaget till områdesbestämmelser för Nyvång, se

www.astorp.se/nyvangDetaljplaner
Så här gör du för att lämna in synpunkter på ett ärende

Har du synpunkter på något av ärendena som är ute på samråd eller granskning ska du lämna in dem skriftligt till oss.

Skicka dina synpunkter till:

Bygg- och miljönämnden, 265 80 Åstorp

eller till:

byggochmiljo@astorp.se


Sista dag för att lämna in synpunkter står i informationen vid varje ärende, se nedan under respektive ärende.


Om du är sakägare och vill använda din rätt att överklaga ett ärende måste du ha lämnat in skriftliga synpunkter senast under granskningen.

Senaste publiceringsdatum: 2014-07-10
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Samhällsbyggnadsenheten
Plan- och byggkontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

042-640 00
Fax: 042-642 90

Johanna Perlau
Stadsarkitekt
042-640 60
johanna.perlau@astorp.se

Linda Svederberg
Planarkitekt
042-640 68
linda.svederberg@astorp.se

Malin Bergman
Planarkitekt
042-640 81
malin.bergman@astorp.se