Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Planer under arbete

Här ser du vilka planprogram, områdesbestämmelser och detaljplaner som är under arbete i Åstorps kommun.

Om du vill ha ut handlingarna till ett planprogram, områdesbestämmelser eller detaljplan, som inte är ute på samråd eller granskning, är du välkommen att höra av dig till oss. Kontaktinformation finns i spalten till höger.


Planer som du har möjlighet att påverka just nu

Du har möjlighet att påverka förslag till områdesbestämmelser och detaljplaner vid ett eller två tillfällen under planprocessen.


Planer som är ute för samråd

Just nu har vi inga planer på samråd.

 

Planer som är ute för granskning

Just nu har vi inga planer på granskning.

 

Så här gör du för att lämna in synpunkter på ett ärende

Har du synpunkter på något av ärendena som är ute för samråd eller granskning ska du lämna in dem skriftligt till oss.

Skicka dina synpunkter till:

Bygg- och miljönämnden, 265 80 Åstorp

eller till:

byggochmiljo@astorp.se


Sista dag för att lämna in synpunkter står i informationen vid varje ärende, se ovan under respektive ärende.


Om du är sakägare och vill använda din rätt att överklaga ett ärende måste du ha lämnat in skriftliga synpunkter senast under granskningen.

 

Planer som vi arbetar med

Här ser du vilka förslag till planprogram, områdesbestämmelser och detaljplaner som vi arbetar med, men som du just nu inte har möjlighet att påverka.


Arbete inför samråd

Här hittar du planer som vi har fått planbesked för och som vi har börjat arbeta med inför att de ska ut för samråd.

 

Just nu har vi inga planer som förbereds inför samråd.

Arbete inför granskning

Här hittar du planer som har varit ute för samråd och som vi arbetar med inför att de ska ut för granskning.


 

Arbete inför antagande

Här hittar du planer som har varit ute för samråd och granskning och som vi nu bereder inför antagande.

 

Planprogram för Björnekulla Ås, Åstorp

Ärendet har diarienummer: 2015-259

SAMRÅD 2017-01-13 -- 2017-02-03


 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planprogram.pdf 20 MB 2016-12-19 16.59
Behovsbedömning MKB.pdf 230.8 kB 2016-12-19 16.59
Trafik-, buller- och riskutredning.pdf 2.4 MB 2016-12-19 16.59

Detaljplan för Lärkgatan, del av Åstorp 112:36 och Åstorp 112:32 samt Åstorp 112:31

Ärendet har diarienummer: BMn 2012-0587

SAMRÅD 2015-03-02 -- 2015-03-22

GRANSKNING 2017-01-13 -- 2017-02-03

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lärkgatan plankarta granskning.pdf 372.4 kB 2016-12-19 16.53
Lärkgatan planbeskrivning granskning.pdf 3.5 MB 2017-01-16 17.41
Lärkgatan samrådsredogörelse.pdf 340.3 kB 2016-12-19 16.53
Lärkgatan mötesanteckningar samrådsmöte.pdf 126.2 kB 2016-12-19 16.53
Trafik och trafikbullerutredning.pdf 14 MB 2016-12-19 16.53

Planer som vi är färdiga med

Ett förslag till områdesbestämmelser eller en detaljplan är färdiga när beslutet om att anta dessa har vunnit laga kraft. När en detaljplan har vunnit laga kraft innebär det att exploatören kan börja genomföra det detaljplanen ger rätt till.


För planer som vunnit laga kraft, se rubriken ”Detaljplaner som vunnit laga kraft” i spalten till vänster.


Vilande planer

Här hittar du de planer som är vilande. Det innebär att det just nu inte pågår något aktivt planarbete. Att planerna är vilande kan till exempel vara för att vi väntar på beslut eller utredningar som krävs för att vi ska kunna fortsätta planarbetet. Om du vill ha handlingarna för ett av dessa ärenden går det bra att kontakta oss. Kontaktinformation finns i spalten till höger.


Planprogram Centrum Nordost, Åstorp del av fastigheterna Åstorp 113:15, Åstorp 113.20 och Björnekulla 13:163 m.fl.

Ärendet har diarienummer: BMn 2013-0017. 

Planprogrammet redovisar ett förslag till ett nytt bostadsområde och har varit ute för programsamråd från 2013-10-01 till 2013-11-10.

Här kan du läsa programsamrådshandlingen:

 

planprogramlänk till annan webbplats (pdf, 30.7 MB) (OBS! stor fil)


Planprogram Sydöstra Hyllinge "Lydinge Golf Resort", del av Hyllinge 36:3 mfl, Hyllinge.

Planprogrammet visar ett förslag till bostadsutveckling i kombination med företagshotell och mindre hotell och har varit ute för programsamråd

från 2010-11-29 till 2010-12-17.


Planprogram Broby, öster om Malmövägen i Åstorp.

Planprogrammet visar ett förslag till verksamhetsutveckling och handlingen har varit ute för programsamråd från 2009-11-30 till 2010-01-15. Planprogammet godkändes av bygg- och miljönämnden 2010-03-17.

Senaste publiceringsdatum: 2017-04-27
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Anna Bjerndell

Planarkitekt, detaljplanering

Tel. 042-640 78

anna.bjerndell@astorp.se

 

Klara Harmark

Planarkitekt, översiktlig planering

Tel. 042 - 640 81

klara.harmark@astorp.se

Text

Aktuella detaljplaner

Arbete pågår med uppladdningen av detaljplanerna