Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Arbeta

Ett rikt näringsliv
I Åstorps kommun finns cirka 1000 aktiva företag, varav 320 är aktiebolag. Det lokala näringslivet är mycket differentierat. Logistik och handel är de områden som idag sysselsätter flest människor i vår kommun. Handeln är i allra högsta grad levande och får många besökare att hitta hit.
 
Många av de företag som verkar här ser det geografiska läget som en av de avgörande faktorerna för sin framgång, där närheten till Europavägarna och goda allmänna kommunikationer är av stor betydelse. Även det goda företagsklimatet gör sitt till för att locka nya företag hit.

Åstorps kommun arbetar tillsammans med övriga nordvästskånska kommuner genom Helsingborg Business Region, för att kunna få ytterligare intressanta företag att etablera sig här.


Åstorps kommun - en attraktiv arbetsgivare
Åstorps kommun är kommunens största arbetsgivare. Vi söker ständigt nya medarbetare som vill vara med och utveckla våra verksamheter och leverera en service präglad av hög kvalitet och tillgänglighet utifrån invånarnas behov och önskemål.


Läs mer om de arbeten som vi har lediga just nu under fliken Arbeta hos oss.

Åstorps kommun har en tobaksfri arbetsmiljö och arbetstid.

Senaste publiceringsdatum: 2016-02-18
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Arbetsmarknadsenheten Activa
Besöksadress:
Activa
Bangatan 11
265 38 ÅSTORP


Fredrik Stihl

HR-chef

Tel: 042-640 45

fredrik.stihl@astorp.se


Medborgarkontoret
Tel: 042-643 00
Fax: 042-506 23
mbk@astorp.se


Finsam Söderåsen

www.finsamsoderasen.selänk till annan webbplats