Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Näringslivet frodas i Åstorp...

Det finns ett förtroendefullt samarbete mellan företagare och representanter från kommunledningen som gagnar företag, lokalsamhälle och dess innevånare. Vår långsiktiga satsning tillsammans med företagare för utveckling av den "mentala infrastrukturen" ger en säregen kompletterande kraft till företagandet.

Företagsfrukost, företagsluncher och andra aktiviteter

Näringslivsaktiviteter »

Önskar du att få nyhetsmail av oss kring företagsfrukostar, företagsluncher och andra möjligheter till att mötas på samt annan information som kan vara till nytta så maila dina kontaktuppgifter till vår näringslivsutvecklare. Kontaktuppgifter finns i högerspalten.


ÅSTORP I CENTRUM
Åstorp, Åstorps kommun, Familjen Helsingborg
Så här långt är det till Åstorps centrum från de andra orterna med bil
Bjuv:11 min
Ängelholm:21 min
Båstad:35 min
Helsingborg:20 min
Höganäs:30 min
Klippan:16 min
Landskrona:31 min
Perstorp:28 min
Svalöv:32 min
Örkelljunga:22 min

I Åstorps kommun finns det i runda tal 1000 aktiva företag, varav 320 är aktiebolag. Det lokala näringslivet är mycket differentierat. De allra flesta branscher finns representerade och erfarenheten visar att ett gott företagsklimat uppnås genom en bred och ömsesidig samverkan mellan näringsliv och kommun.
 
Många av de företag som verkar här ser det geografiska läget som en av de avgörande faktorerna för sin framgång, där närheten till Europavägarna och goda allmänna kommunikationer är av stor betydelse. Även det goda företagsklimatet gör sitt till för att locka nya företag hit och inom överskådlig framtid kommer vi att kunna erbjuda mycket attraktiv industrimark utmed E4. Vi arbetar tillsammans med övriga elva nordvästskånska kommuner genom Familjen Helsingborglänk till annan webbplats för att kunna få ytterligare intressanta företag att etablera sig här.
 
Logistik och handel är de områden som idag sysselsätter flest människor i vår kommun. Större logistikföretag har de senaste åren visat stort intresse för regionen. Handeln är i allra högsta grad levande och får många besökare att hitta hit.
  
Näringslivsenheten är till för att tillsammans med företagare och kommunföreträdare utveckla den lokala näringslivsmiljön. Detta sker i dialog om gemensamma mål, insatser som leder till ömsesidigt utbyte och som bara kan nås genom samverkan.

I denna utveckling har vi sedan fler år också ett väl utvecklat samarbete med forskare från Lunds universitet och Lunds Tekniska Högskola.
Vårt gemensamma mål är att det ska växa fram fram nya arbetstillfällen och som grundas på att efterfrågan på produkter i befintliga företag ökar och att nya företag startas eller att Åstorps goda samarbetsklimat erbjuder specifika konkurrensfördelar som attraherar företag att etablera sig Åstorps kommun.  

Senaste publiceringsdatum: 2017-10-06
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Susann Cardell
Näringslivsutvecklare/turism
042-643 83
0731-487560
susann.cardell@astorp.se


Medborgarkotnoret

Besöksadress:
Storgatan 7
265 80 Åstorp

Tfn: 042-643 00
Fax: 042-506 23
E-post: mbk@astorp.se

 

Läs vidare
Nyheter från Familjen
Familjen Helsingborg, Åstorp 2013

För fler näringslivsnyheter från Familjen Helsingborg besök familjenhelsingborg.se/businesslänk till annan webbplats