Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Upphandling

Pågående upphandlingar

Livsmedel

Nuvarande avtal upphör under 2015 och denna anbudsförfrågan avser ett ramavtal under fyra år på de livsmedelsprodukter som Åstorps kommun behöver för sin kostverksamhet.


Denna anbudsförfrågan skall även omfatta andra regelbundna leveranser av livsmedelskomponenter samt pedagogiska livsmedel.

Leverantörerna skall leverera majoriteten av kommunens samlade behov avseende olika livsmedel samt andra produkter som kan betraktas som vara sammanhörande med livsmedel (ex ”konsumtionsvaror med angivet näringsvärde”, ” Produkter som behövs vid konsumtion av tillagad mat och livsmedel, samt viss tillagningsutrustning av enklare slag.)


De efterfrågade varorna är dels indelade i olika kategorier och det är möjligt för anbudsgivare att svara på en eller flera varukategorier.

De efterfrågade varorna är dessutom fördelade på tre olika volymgrupper och anbudsgivarna får själva välja vilken volymgrupp de önskar svara på för respektive varukategori.( A= Stor, B=Sällan och C=Special)


Länkadress

http://se.mercell.com/m/mts/Tender/49738167.aspxlänk till annan webbplats Planerade upphandlingar

Konsulttjänster Avser flera ramavtal för specialistkonsulter inom olika yrkesområden. Sommar 2014


Informationsstöd

Avser ett ramavtal för informationsstöd / informationssystem avseende bland annat Utbildningsfrågor, Socialfrågor och stadsplaneringsfrågor inklusive tillgång till sökbar lagtext och aktuella rättsfall. Höst 2014


Papper och Kem

Avser ett ramavtal under fyra år för inköp av städutrustning, städmaterial, papper, plastmaterial och därtill närliggande tjänster till Åstorps och Klippans kommuners verksamheters fastigheter. Sommar 2014


El-arbeten

Avser ett 4 års ramavtal för mindre El-arbeten Ej tidssatt


Skrivare

Kommunens behov av skrivare och tillbehör till dessa. Troligtvis styrt till fabrikat och då avser upphandlingen leverantör. Ramavtal Ej tidssatt


Kopiatorer

Kommunens behov av kopiatorer och tillbehör till dessa. Ramavtal Ej tidssatt

Senaste publiceringsdatum: 2015-03-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Kurt Grönsund
Upphandlingsstrateg
0734-25 40 12
k.gronsund@astorp.se
Läs vidare