Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Upphandling

Åstorps Kommun planerar att under 2014 genomföra upphandlingar eller ansluta oss till befintliga statliga ramavtal bland annat inom följande områden:

Pågående upphandlingar

Nätverksprodukter och konsulttjänster
http://se.mercell.com/m/mts/Tender/länk till annan webbplats45267674.aspxlänk till annan webbplats

Denna anbudsförfrågan avser ett ramavtal under fyra år på de tjänster som Åstorps kommun efterfrågar för att vidareutveckla sin nätverksmiljö, i syfte att erhålla hög kapacitet och säkerhet. Kommunens nätverk består av strax över 100 switchar, där de olika näten är VLAN separerade. I nuläget består nätet av 84 VLAN och det tillkommer ytterligare i framtiden. Vi överväger att övergå till Layer 3.‏‏‪‬‬‪‎‏‬‏‎‬‬‏‬‎‎‎‪‪

Leverantören åtar sig att leverera Nätverksprodukter & konsulttjänster för att underhålla, säkerställa, optimera och vidareutveckla kommunens nätverks miljö. I uppdraget ingår även dokumentation, rådgivning samt utbildning avseende Utveckling och nätverksdriften.

Lärarmeritering

Som ett led i att stärka kvalitet och status för läraryrket vill Åstorps kommun ge alla lärargrupper inom grundskola och kommunal vuxenutbildning möjlighet att dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet och få den bedömd i ett vetenskapligt grundat meriteringssystem. ‏‏‪‎‏‎‎‪‎‎‏‎‎ Syftet med upphandlingen är att tillgodose behovet av ett meriteringssystem där lärare kan dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet och få den bedömd mot meriteringskriterier av en oberoende instans.

Hämta förfrågningsunderlaget på http://se.mercell.com/m/mts/Tender/46650259.aspxlänk till annan webbplats


Planerade upphandlingar

Konsulttjänster Avser flera ramavtal för specialistkonsulter inom olika yrkesområden. Sommar 2014


Informationsstöd

Avser ett ramavtal för informationsstöd / informationssystem avseende bland annat Utbildningsfrågor, Socialfrågor och stadsplaneringsfrågor inklusive tillgång till sökbar lagtext och aktuella rättsfall. Höst 2014


Låsgömmor

Avser en lösning för att förenkla nyckelhanteringen inom Åstorps kommuns hemvård samtidigt som säkerheten ökas. Ej tidssatt


Livsmedel

Avser Kommunens behov av livsmedel. Planerad att släppas sommar/höst 2014


Papper och Kem

Avser ett ramavtal under fyra år för inköp av städutrustning, städmaterial, papper, plastmaterial och därtill närliggande tjänster till Åstorps och Klippans kommuners verksamheters fastigheter. Sommar 2014


El-arbeten

Avser ett 4 års ramavtal för mindre El-arbeten Ej tidssatt


Skrivare

Kommunens behov av skrivare och tillbehör till dessa. Troligtvis styrt till fabrikat och då avser upphandlingen leverantör. Ramavtal Ej tidssatt


Kopiatorer

Kommunens behov av kopiatorer och tillbehör till dessa. Ramavtal Ej tidssatt


Turistbroschyr & karta

Avser produktion av gemensam karta och broschyr för de fyra Söderåskommunerna: Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp. Planerad upphandling: hösten 2014

Senaste publiceringsdatum: 2014-09-11
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Kurt Grönsund
Upphandlingsstrateg
0734-25 40 12
k.gronsund@astorp.se
Läs vidare