Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Upphandling

Pågående upphandlingarPlanerade upphandlingar

Konsulttjänster Avser flera ramavtal för specialistkonsulter inom olika yrkesområden.


Informationsstöd

Avser ett ramavtal för informationsstöd / informationssystem avseende bland annat Utbildningsfrågor, Socialfrågor och stadsplaneringsfrågor inklusive tillgång till sökbar lagtext och aktuella rättsfall.


Papper och Kem

Avser ett ramavtal under fyra år för inköp av städutrustning, städmaterial, papper, plastmaterial och därtill närliggande tjänster till Åstorps och Klippans kommuners verksamheters fastigheter.


El-arbeten

Avser ett 4 års ramavtal för mindre El-arbeten Ej tidssatt


Skrivare

Kommunens behov av skrivare och tillbehör till dessa. Troligtvis styrt till fabrikat och då avser upphandlingen leverantör. Ramavtal Ej tidssatt


Kopiatorer

Kommunens behov av kopiatorer och tillbehör till dessa. Ramavtal Ej tidssatt

Senaste publiceringsdatum: 2016-06-10
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kurt Grönsund
Upphandlingsstrateg
0435-281 97
k.gronsund@astorp.se

Läs vidare