[2015.01.26] Sedan i slutet av januari har vi problem med telefonin vilket medför att samtal till oss bryts. Detta har att göra med en uppdatering som leverantören Telenor gjort. Telefonileverantören arbetar med att årgärda problemet.

Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Upphandling

Åstorps Kommun planerar att under 2014 genomföra upphandlingar eller ansluta oss till befintliga statliga ramavtal bland annat inom följande områden:

Pågående upphandlingar

Just nu har vi inget att informera om.


Planerade upphandlingar

Konsulttjänster Avser flera ramavtal för specialistkonsulter inom olika yrkesområden. Sommar 2014


Informationsstöd

Avser ett ramavtal för informationsstöd / informationssystem avseende bland annat Utbildningsfrågor, Socialfrågor och stadsplaneringsfrågor inklusive tillgång till sökbar lagtext och aktuella rättsfall. Höst 2014


Låsgömmor

Avser en lösning för att förenkla nyckelhanteringen inom Åstorps kommuns hemvård samtidigt som säkerheten ökas. Ej tidssatt


Livsmedel

Avser Kommunens behov av livsmedel. Planerad att släppas sommar/höst 2014


Papper och Kem

Avser ett ramavtal under fyra år för inköp av städutrustning, städmaterial, papper, plastmaterial och därtill närliggande tjänster till Åstorps och Klippans kommuners verksamheters fastigheter. Sommar 2014


El-arbeten

Avser ett 4 års ramavtal för mindre El-arbeten Ej tidssatt


Skrivare

Kommunens behov av skrivare och tillbehör till dessa. Troligtvis styrt till fabrikat och då avser upphandlingen leverantör. Ramavtal Ej tidssatt


Kopiatorer

Kommunens behov av kopiatorer och tillbehör till dessa. Ramavtal Ej tidssatt


Turistbroschyr & karta

Avser produktion av gemensam karta och broschyr för de fyra Söderåskommunerna: Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp. Planerad upphandling: hösten 2014

Senaste publiceringsdatum: 2014-12-16
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Kurt Grönsund
Upphandlingsstrateg
0734-25 40 12
k.gronsund@astorp.se
Läs vidare