[2015.01.26] Just nu har vi problem med telefonin vilket medför att samtal till oss bryts. Detta har att göra med en uppdatering som leverantören Telenor har gjort under helgen. Telefonileverantören ser för närvarande över problemet.

Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Lära

Bildningsnämndens mål och vision

Bildningsnämnden beslutade om nya mål för samtliga verksamheter 2010-03-24. Målen är relaterade till kommunens koncernmål och gäller i första hand under åren 2010 - 2012. Målen visar den politiska viljan att öka måluppfyllelsen i hela organisationen.


Bildningsnämnden åskådliggör den önskade framtiden genom visionen:                 
VI ÖPPNAR DÖRRAR FÖR FRAMTIDEN.


Ledighet från skolarbetet (blankett i högerspalten).
Enligt 7 kap 17 § i Skollagen är det rektor som beslutar om vårdnadshavare önskar ledighet från skolarbetet för sitt barn. Ansökan om ledighet ska göras på bifogad blankett i högerspalten efter samtal med klasslärare/handledare och lämnas in senast 14 dagar före begärd ledighet.


KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER ENLIGT SKOLLAGEN, 29 kap §§ 10 och 11
2011-07-01


Riktlinjer 
Om ni har synpunkter/klagomål på verksamheten ska ni alltid i första hand vända er till den skola eller enhet som det berör.

Upplever ni att ni inte får gehör för era synpunkter/klagomål på skolan eller enheten är ni välkomna att höra av er till bildningsförvaltningen. 

Ni kan ringa och diskutera ert ärende innan ni bestämmer er för att lämna in ert klagomål.


Ert klagomål skickas till:
Åstorps kommun
Bildningsförvaltningen
265 80 Åstorp
eller: bin@astorp.se


Alla synpunkter/klagomål och vilken ändring  som begärs framförs till den ansvarige för verksamheten, som gör en utredning.
Verksamheten får alltid möjlighet att framföra sin syn på synpunkterna/klagomålen.
Ni kan även vända er direkt till Skolinspektionen med ert klagomål.


Ert klagomål skickas till:
Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm
eller: skolinspektionen@skolinspektionen.se

Senaste publiceringsdatum: 2015-01-21
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Bildningsförvaltningen
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP
042-641 49
bin@astorp.se

Annika Hoppe
Förvaltningschef
042-641 50
annika.hoppe@astorp.se

Frågor om förskola/barnomsorg?
Klicka här eller kontakta:
Eva Månsson
042-641 63
eva.mansson@astorp.se
Läs vidare

Blanketter