Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

VI ÖPPNAR DÖRRAR FÖR FRAMTIDEN

I Åstorps kommun finns sju kommunala grundskolor och två fristående, 18 kommunalt drivna förskolor och två fristående och vuxenutbildningscentrum med SFI och gymnasiets individuella program.


Cirka 3400 barn och elever går i skolor och förskolor i Åstorps kommun. Det finns knappt 600 anställda i förvaltningen.


2015 har Åstorp 20 st förstelärare. Alla förstelärare har genomgått ett sex månaders långt meriteringsprogram (Aretemeritering). Genomgången meritering är ett bevis för särskild yrkesskicklighet.


Meriteringsprocessen är förankrad utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och är ett sätt att kvalitetssäkra och objektivt handha tillsättningen av förstelärartjänster. Åstorps förstelärare arbetar övergripande i hela kommunen med uppdraget att förändra och utveckla det pedagogiska arbetet, i syfte att öka elevernas kunskapsresultat.


Tre grundskolor deltar i ett forskningsprojekt tillsammans med elva andra kommuner i Sverige. Projektet ”Inkluderande lärmiljöer” behandlar olika aspekter på hur alla elever ska erbjudas lärmiljöer som upplevs som inkluderande, lärande och framåtsyftande. Projektet samordnas av IFOUS (Innovation, Forskning och Utveckling i Skolan). Projektet kommer att avslutas i september 2015.


Kommunen deltar i Skolverkets satsning på naturvetenskap och teknik. Två naturvetenskap- och teknikutvecklare (NT-utvecklare) inom förskolan utbildas under en treårsperiod i Skolverkets regi. De ska arbeta lokalt för att utveckla lärandet kring naturvetenskap och teknik.


Fram till och med 2017 kommer samtliga förskole- och skolenheter granskas av Qualis kvalitetssäkringssystem. Många av kommunens för- och grundskolor är redan nu Qualis-certifierade. Mer information om resultaten finns på enheternas egna sidor.


Bildningsfövaltningen satsar på ett systematiskt miljöarbete. Ett resultat är att 2014 fick alla förskolor i Tingdal/Björnåsområdet ”Grön Flagg” (en miljöcertifiering).


Senaste publiceringsdatum: 2015-09-14
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Frågor om förskola/barnomsorg?
Klicka här eller kontakta:
Eva Månsson
042-641 63
eva.mansson@astorp.se


Bildningsförvaltningen
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP
042-641 49
bin@astorp.se


Annika Hoppe
Förvaltningschef
042-641 50
annika.hoppe@astorp.se