[2014-12-08] Tyvärr måste vi åter igen varna för falska besökare i hemvården. Läs mer »

Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Lära

En magisk afton och en fin avslutning på vecka 47.

Den 21 november, en vindstilla fredagskväll, samlades barn, ungdomar, föräldrar och vuxna för att gemensamt delta i en ljusmanifestation som skedde i hela Sverige vid samma tidpunkt. Novembermörkret lystes upp av 1100 ljuslyktor som barnen skapat på förskolor, fritidshem och i skolor. Flera hundra var vi som samlats på Gamla Torg där musikskolans elever spelade, en av våra barnrättsstrateger talade och stämningen var trolsk och magisk.


Bildningsnämndens mål och vision

Bildningsnämnden beslutade om nya mål för samtliga verksamheter 2010-03-24. Målen är relaterade till kommunens koncernmål och gäller i första hand under åren 2010 - 2012. Målen visar den politiska viljan att öka måluppfyllelsen i hela organisationen.


Bildningsnämnden åskådliggör den önskade framtiden genom visionen:                 
VI ÖPPNAR DÖRRAR FÖR FRAMTIDEN.

Olycksfallsförsäkring (i högerspalten finns försäkringsbeskedet i sin helhet).
Åstorps kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges i bifogad pdf, från och med 1 januari 2012 till och med 31 december 2012.
Försäkringen gäller vid olycksfallsskador. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse.

Om du behöver använda försäkringen

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan/verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare.

Skadeanmälan (blankett finns i högerspalten).
Skadeanmälan ska göras skriftligt till If, även om några kostnader inte uppstått. För undvikande av preskription bör anmälan göras inom 3 år.

Ledighet från skolarbetet (blankett i högerspalten).
Enligt 7 kap 17 § i Skollagen är det rektor som beslutar om vårdnadshavare önskar ledighet från skolarbetet för sitt barn. Ansökan om ledighet ska göras på bifogad blankett i högerspalten efter samtal med klasslärare/handledare och lämnas in senast 14 dagar före begärd ledighet.

KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER ENLIGT SKOLLAGEN, 29 kap §§ 10 och 11
2011-07-01

Riktlinjer 
Om ni har synpunkter/klagomål på verksamheten ska ni alltid i första hand vända er till den skola eller enhet som det berör.

Upplever ni att ni inte får gehör för era synpunkter/klagomål på skolan eller enheten är ni välkomna att höra av er till bildningsförvaltningen. 

Ni kan ringa och diskutera ert ärende innan ni bestämmer er för att lämna in ert klagomål.

Ert klagomål skickas till:
Åstorps kommun
Bildningsförvaltningen
265 80 Åstorp
eller: bin@astorp.se

Alla synpunkter/klagomål och vilken ändring  som begärs framförs till den ansvarige för verksamheten, som gör en utredning.
Verksamheten får alltid möjlighet att framföra sin syn på synpunkterna/klagomålen.
Ni kan även vända er direkt till Skolinspektionen med ert klagomål.

Ert klagomål skickas till:
Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm
eller: skolinspektionen@skolinspektionen.se

Senaste publiceringsdatum: 2014-12-10
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Bildningsförvaltningen
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP
042-641 49
bin@astorp.se

Annika Hoppe
Förvaltningschef
042-641 50
annika.hoppe@astorp.se

Frågor om förskola/barnomsorg?
Klicka här eller kontakta:
Eva Månsson
042-641 63
eva.mansson@astorp.se
Läs vidare
Blanketter