Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Lära

Förändringar i skolorganisationen

Bildningsnämnden beslutade förra året att en ny skolorganisation skulle införas i Åstorps kommun. Beslutet innebar att de skolor som varit F-5 nu skulle bli årskurs F-6 samtidigt som Björnekulla skulle bli en renodlad högstadieskola.

För att verkställa detta beslut har rektorsområdena i Åstorps kommun ändrats.


Detta har gett möjlighet till att anpassa skolornas arbete till nya statliga styrdokument och främja arbetet med elevernas kunskapsresultat. Förändringarna ger också skolledarna möjlighet att sätta fokus på det pedagogiska ledarskapet och skapa möjligheter att i högre grad arbeta i team inom de nya områdena. Dessutom har barn- och ungdomshälsan och elevhälsan slagits ihop för att bilda en ny central resursenhet för att skapa en mer likvärdig skola för alla Åstorps barn även inom dessa verksamhetsområden.


Hyllinge skola (åk F-9) och Nyvångs skola (åk F-6) bildar nu ett gemensamt rektorsområde som heter Väst. Rektor för Väst är Per-Olof Ganestam.


Rågenskolan (åk F-6) och Haganässkolan (åk F-6) bildar rektorsområde Centrum. Rektor för Centrum är Gunilla Karlsson.


Tingdal-Björnås (åk F-6) och Kvidinge skola (åk F-6) bildar nu rektorsområde Öst. Rektor för Öst är Kerstin Andersson.


Björnekullaskolan blir årskurs 7-9 och rektor är Ingrid Sturén.


Kommunens modersmålsundervisning och särskoleverksamhet samlas under en enhet där rektor är Ann Karlsson.


Den nya centrala resursenheten som samlar elevhälsa, barn- och ungdomshälsa samt pedagogiskt mediacentrum kommer att ledas av Annelouise Eckerström Lindquist.


Bildningsnämndens mål och vision

Bildningsnämnden beslutade om nya mål för samtliga verksamheter 2010-03-24. Målen är relaterade till kommunens koncernmål och gäller i första hand under åren 2010 - 2012. Målen visar den politiska viljan att öka måluppfyllelsen i hela organisationen.


Bildningsnämnden åskådliggör den önskade framtiden genom visionen:                 
VI ÖPPNAR DÖRRAR FÖR FRAMTIDEN.

Olycksfallsförsäkring (i högerspalten finns försäkringsbeskedet i sin helhet).
Åstorps kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges i bifogad pdf, från och med 1 januari 2012 till och med 31 december 2012.
Försäkringen gäller vid olycksfallsskador. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse.

Om du behöver använda försäkringen

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan/verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare.

Skadeanmälan (blankett finns i högerspalten).
Skadeanmälan ska göras skriftligt till If, även om några kostnader inte uppstått. För undvikande av preskription bör anmälan göras inom 3 år.

Ledighet från skolarbetet (blankett i högerspalten).
Enligt 7 kap 17 § i Skollagen är det rektor som beslutar om vårdnadshavare önskar ledighet från skolarbetet för sitt barn. Ansökan om ledighet ska göras på bifogad blankett i högerspalten efter samtal med klasslärare/handledare och lämnas in senast 14 dagar före begärd ledighet.

KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER ENLIGT SKOLLAGEN, 29 kap §§ 10 och 11
2011-07-01

Riktlinjer 
Om ni har synpunkter/klagomål på verksamheten ska ni alltid i första hand vända er till den skola eller enhet som det berör.

Upplever ni att ni inte får gehör för era synpunkter/klagomål på skolan eller enheten är ni välkomna att höra av er till bildningsförvaltningen. 

Ni kan ringa och diskutera ert ärende innan ni bestämmer er för att lämna in ert klagomål.

Ert klagomål skickas till:
Åstorps kommun
Bildningsförvaltningen
265 80 Åstorp
eller: bin@astorp.se

Alla synpunkter/klagomål och vilken ändring  som begärs framförs till den ansvarige för verksamheten, som gör en utredning.
Verksamheten får alltid möjlighet att framföra sin syn på synpunkterna/klagomålen.
Ni kan även vända er direkt till Skolinspektionen med ert klagomål.

Ert klagomål skickas till:
Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm
eller: skolinspektionen@skolinspektionen.se

Senaste publiceringsdatum: 2014-10-20
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Bildningsförvaltningen
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP
042-641 49
bin@astorp.se

Annika Hoppe
Förvaltningschef
042-641 50
annika.hoppe@astorp.se

Frågor om förskola/barnomsorg?
Klicka här eller kontakta:
Eva Månsson
042-641 63
eva.mansson@astorp.se
Läs vidare
Blanketter