Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

VI ÖPPNAR DÖRRAR FÖR FRAMTIDEN

Förskolan i Åstorp har fått sina första två Aretemeriterade förskollärare

Cecilia Johansson och Piroska Möller har under fyra månader dokumenterat sin lärarskicklighet och bevisat att de är särskilt yrkesskickliga förskollärare.


I Aretes regi har deras undervisningsmetoder och lärprocesser tillsammans med barnen blivit granskade och observerade av kollegor från andra kommuner. Förskolechefer och vårdnadshavare har skrivit vitsord. Själv har de skrivit flera reflekterande texter som visar att deras arbete bygger på barnens nyfikenhet och lust att lära, egen kunskap, beprövad erfarenhet och modern forskning.

Reflektionerna, diskussionerna och skrivandet har lett till att Cecilia och Piroska har utvecklats ytterligare i sin yrkesskicklighet.


Förvaltning och chefer känner en stolthet över vad de åstadkommit och gratulerar till meriteringen.

2015-12-15

Information angående nya avgiftsnivåer inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Skolverket har ändrat i förordningen (2001:160) och beslutat om nya avgiftsnivåer som ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.


Se hela informationsbrevet härPDF (pdf, 72.8 kB).


I Åstorps kommun finns sju kommunala grundskolor och en fristående, 18 kommunalt drivna förskolor och två fristående och vuxenutbildningscentrum med SFI och gymnasiets individuella program.


Cirka 3400 barn och elever går i skolor och förskolor i Åstorps kommun. Det finns knappt 600 anställda i bildningsförvaltningen.

2016 har Åstorp 20 st förstelärare. Alla förstelärare har genomgått ett sex månaders långt meriteringsprogram (Aretemeriteringlänk till annan webbplats). Genomgången meritering är ett bevis för särskild yrkesskicklighet.


Meriteringsprocessen är förankrad utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och är ett sätt att kvalitetssäkra och objektivt handha tillsättningen av förstelärartjänster. Åstorps förstelärare arbetar övergripande i hela kommunen med uppdraget att förändra och utveckla det pedagogiska arbetet, i syfte att öka elevernas kunskapsresultat.

Tre grundskolor deltog i forskningsprogrammet ”Inkluderande lärmiljöer” som handlade om hur alla elever ska erbjudas lärmiljöer som är inkluderande. Projektet samordnades av Ifous (Innovation, Forskning och Utveckling i Skolan). Projektet avslutades i september 2015. Om du vill läsa om Åstorps del i utvecklingsprogrammet kan du läsa vidare härPDF (pdf, 119.7 kB).


Kommunen deltar i Skolverkets satsning på naturvetenskap och teknik. Två naturvetenskap- och teknikutvecklare (NT-utvecklare) inom förskolan utbildas under en treårsperiod i Skolverkets regi. De ska arbeta lokalt för att utveckla lärandet kring naturvetenskap och teknik.

Fram till och med 2017 kommer samtliga förskole- och skolenheter granskas av Qualis kvalitetssäkringssystem. Många av kommunens för- och grundskolor är redan nu Qualis-certifierade. Mer information om resultaten finns på enheternas egna sidor.


Bildningsfövaltningen satsar på ett systematiskt miljöarbete. Ett resultat är att 2014 fick alla förskolor i Tingdal/Björnåsområdet ”Grön Flagg” (en miljöcertifiering).


Senaste publiceringsdatum: 2016-05-20
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Frågor om förskola/barnomsorg?
Klicka här eller kontakta:
Eva Månsson
042-641 63
eva.mansson@astorp.se


Bildningsförvaltningen
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP
042-641 49
bin@astorp.se


Annika Hoppe
Förvaltningschef
042-641 50
annika.hoppe@astorp.se