Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Skolbiblioteket Björnekullaskolan

Bild på Facebook logga

Välkomna till vårt skolbibliotek!

Det är här du lånar härliga, spännande och kanske kusliga böcker. Här jobbar du också tillsammans med din lärare med olika projekt!
Varmt välkommen till oss!

Strategier för skolbiblioteksverksamheten vid Björnekullaskolan

Läsåret 2013/2014
 
Skolbiblioteket på Björnekullaskolan i Åstorps kommun ska
-präglas av samarbete, kompetens och digitalt lärande
-verka för en likvärdig utbildning och ett livslångt lärande
-erbjuda eleverna media i olika format, olika språk, informationsteknik och andra medier anpassade för att främja de enskilda elevernas språkutveckling, skrivutveckling och allmänna bildning
-stimulera elevernas intresse för ett varierat litteraturutbud och för regelbunden läsning
-erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap, fantasi och glädje
-vara navet i utbildningsinsatser som ger eleverna informationskompetens det vill säga förmåga att analysera, reflektera, värdera och producera information
-utveckla verksamheten i samverkan
-ha blick för det senaste inom informationstekniken och aktivt kommunicera med elever och pedagoger i syfte att utveckla skolbibliotekens verksamhet

JUST NU! Gunillaslänk till annan webbplats och Hanslänk till annan webbplats klass berättar om MONSTER!

Kontakt

Emelie Andersson

Bibliotekarie

042-64158

emelie.andersson@astorp.se


Ingela Malmsten
Assistent
042-64 158
ingela.malmsten@edu.astorp.se


Petra Axheimer
Lärare
042-64 159
petra.axheimer@edu.astorp.se

Besök våra bloggar!
Bild på Facebook logga

Vi finns nu på Facebooklänk till annan webbplats