Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Återvinning: sopor, avfall, sopstationer

När vi återvinner, återanvänder vi material, vi sparar energi, vi är vara rädd om vår miljö samt är det en samhällsekonomisk vinst.

Närmsta sopstation / återvinningsstation i Åstorps kommun

Grovsopor


NSR återvinningsanläggning
Gasverksvägen 1, Åstorplänk till annan webbplats
» Öppettider mmlänk till annan webbplats
Avfall
NSR AB ansvarar för den kommunala renhållningen i Åstorps kommun. Det är till NSR du vänder dig med frågor om din avfallshämtning, ändring av abonnemang, beställning av tjänster samt allmänna frågor om källsortering.  Du finner kontaktuppgifter till NSR i kolumnen till höger.

Stora mängder avfall
Om man som privatperson har mycket avfall kan detta lämnas utan kostnad på NSR Återvinningscentral Åstorp, om du har sorterat det. Besök NSR:s hemsida eller ring till NSR för mer information om hur ditt avfall ska sorteras och återvinningscentralens öppettider.  Företagare får lämna avfall mot en avgift, besök NSR:s hemsida för mer information om priser.

Farligt avfall
Farligt avfall kan du som bor i villa lägga i "Röda boxen" som ingår i ditt avfallsabonnemang eller lämna in det på NSR:s återvinningscentraler. Tänk på att helst lämna avfallet i sin originalbehållare eller om detta inte möjligt märka vilken typ av farligt avfall det är.

Möbler och husgeråd som går att använda
Möbler och husgeråd kan man lämna in på Återvinningen på Activa, man kan även komma överens om att få det hämtat. Det går även bra att lämna användbara saker på NSR:s återvinningscentral Åstorp.

Vedeldning
Rökutsläpp från vedeldning kan orsaka stora besvär för astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär. Vedröken innehåller bland annat cancerframkallande ämnen som polyaromatiska kolväten (PAH).
Om eldning sker på rätt sätt i miljögodkända kaminer och pannor kan utsläppen minskas.
Tag hänsyn till dina grannar. Vissa människor, till exempel astmatiker, kan vara mer känsliga för rökgaser än andra. Visa dem särskild hänsyn.
Vid eventuella klagomål från närboende kan bygg- och miljönämnden besluta om begränsningar i vedeldning med stöd av miljöbalken även om bygganmälan tillstyrkts.
Bygganmälan godkänns under förutsättningen att eldning inte sker på sådant sätt att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår.

Informationsblad, broschyr och utdrag ur lokala föreskrifter finns på Bygg- och miljökontoret.

Senaste publiceringsdatum: 2013-10-22
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Bygg- och miljökontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP
042-640 00
Fax: 042-642 90

Återvinningen Activa
042-671 65

NSR
042-400 13 40
nsr.selänk till annan webbplats

NSR återvinnings-
anläggning Åstorp
Gasverksvägen 1
265 90 ÅSTORP
Tel. 042-37 44 10
Öppettiderlänk till annan webbplats »