Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Öppenvården Pollux

Är det jobbigt hemma? Det kan handla om er relationen mellan barnen, mellan barn och föräldrar, mellan föräldrar eller något helt annat — och det finns hjälp att få!


Pollux är en öppenvårdsmottagning för medborgare i Åstorps kommun. 
Pollux erbjuder rådgivning inom familjerätt, föräldraskap, individuella stödsamtal, parsamtal, familjesamtal, samarbetssamtal och gruppverksamhet. Vi arbetar med föräldra-barnrelationer i familjer där det finns barn 0 till 18 år.
 
Till Pollux kommer familjer och enskilda både på bistånd från Socialtjänsten och på eget initiativ. Vad samtalen handlar om beror helt på vad familjen eller den enskilde önskar. Om ni själva kontaktat Pollux kommer samtalen inte att registreras.


Alla besök sker efter tidsbokning.


Stöd och hjälp utan biståndsbeslut Servicesamtal

0734-254034 Familj

042-67426 Missbruk


Du kan själv vända dig till Öppenvården Navet för att få råd i din föräldraroll, hjälp och stöd när det känns motigt och du vill ha hjälp för att nå en förändring och kunna gå vidare.

 

På Öppenvården Navet erbjuder vi upp till fem rådgivande/vägledande samtal barn, ungdomar, vuxna, enskilt eller hela familjen. När du söker stöd och hjälp utan biståndsbeslut sker ingen registrering i socialtjänstens register. Din familjebehandlare för endast minnesanteckningar som mals efter ni avslutat.

 

Samtalen är kostnadsfria och sker under tystnadsplikt förutom att vi omfattas av anmälningsskyldigheten, vilket innebär att vi är skyldiga att anmäla om vi får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

 

Målgrupp för samtalen är familjer med barn i åldrarna 0-18 år, samt personer med missbruksproblem och deras anhöriga. I mån av utrymme kan även övriga kommuninvånare tas emot.

 

Om det under samtalen framkommer behov av ytterligare stöd för individen, hjälper öppenvårdspersonalen till att lotsa vidare till rätt instans.

Samtalen är en service som erbjuds kommuninvånarna och sker enbart ske på önskemål av den enskilde.

 

Råd, stöd och hjälp utifrån de frågor eller bekymmer du kommer med:

  • Vägledning och stödsamtal till förälder/föräldrar.
  • Vägledning och stödsamtal till barn/ungdom.
  • Vägledning och stödsamtal tillsammans med barn eller ungdom och förälder/föräldrarna.
  • Vägledning och stödsamtal om du har missbruksproblem eller nära anhörig med missbruksproblem.
  • Lotsning - hjälp i att hitta annan vårdgivare som kan hjälpa till.
Senaste publiceringsdatum: 2017-12-22
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Öppenvården Pollux
0734-254034

 

Besöksadress:
Navet - Åstorps öppenvård
Torggatan 19 A
265 35 ÅSTORP

Telefontider

Måndag

13.30 - 14.30

Onsdag

08.30 - 09.30

Torsdag

08.30 - 09.30

Läs vidare