[2014-12-08] Tyvärr måste vi åter igen varna för falska besökare i hemvården. Läs mer »

Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Invandring och integration

Flyktingars och invandrares rätt till arbete, självförsörjning och delaktighet i samhället genomsyrar integrationsarbetet i Åstorps kommun.

För att utföra detta uppdrag är verksamheten organiserad i två delar:

  • Integrationsenheten
  • Sfi, svenska för invandrareIntegrationsenheten

Integrationsenheten ger nyanlända flyktingar och invandrare råd och stöd. Enheten samordnar insatser för att ge flyktingarna möjlighet till en bra start i kommunen och i Sverige.

Målet är att det ska leda till ett arbete och en egen försörjning.
 
Till integrationsenheten kommer de flyktingar som nyligen har fått uppehållstillstånd och ska bo i Åstorps kommun. Flyktingen tillhör enheten i två till tre år.
 
Enhetens uppgift är att

  • Ge nyanlända flyktingar bästa möjliga stöd och vägledning mot målet att nå egen försörjning och delaktighet i samhället.
  • Underlätta personliga kontakter, som går bortom etniska gränser, för ömsesidigt utbyte.
  • Erbjuda nyanlända en chans att träna svenska språket och lära känna svenska samhället.
  • Motverka okunskap, fördomar, och segregation.Svenska för invandrare

Svenska för invandrare, Sfi, är en grundläggande utbildning i svenska
språket. Utbildningen riktar sig till dem som inte har svenska som modersmål.
Man får också lära sig om det svenska samhället, arbetslivet och om den
svenska kulturen.
Studierna i svenska kan kombineras med yrkesutbildning och praktik.
Svenska för invandrare är en del av vuxenutbildningen i Åstorps kommun.Introduktion

Nyanlända flyktingar har rätt till stöd för att etablera sig i samhället. Integrationsenheten erbjuder ett introduktionsprogram som bland annat innehåller samhällsinformation, svenskundervisning och praktik. Målet är att personen ska ha ett arbete när programmet är avslutat efter 18-24 månader.

Senaste publiceringsdatum: 2014-12-15
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Azad Jonczyk
Integrationschef
042-640 59
azad.jonczyk@astorp.se


Åstorps kommun
Integrationsenheten
Ji-te gatan 1
265 38  ÅSTORP
042-640 59

Läs vidare
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Integrationspolicy.pdf