Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Invandring och integration

Integrationsenhetens verksamhet har förändrats fr o m januari 2016. När omorganisationen är klar kommer denna sidan att uppdateras. Vänligen kontakta kommunes växel, Azad Jonczyk eller Socialförvaltningen vid frågor. När det gäller ansökningar för försörjningsstöd hänvisar vi till Medborgarkontoret för en ny ansökan.


Nyanlända flyktingars och invandrares rätt till arbete, självförsörjning och delaktighet i samhället genomsyrar integrationsarbetet i Åstorps kommun.

För att utföra detta uppdrag är verksamheten organiserad i två delar:

  • Integrationsenheten
  • Sfi, svenska för invandrareIntegrationsenheten

Integrationsenheten ger nyanlända flyktingar råd och stöd. Enheten samordnar insatser för att ge nyanlända möjlighet till en bra start i kommunen och i Sverige.

Målet är att det ska leda till ett arbete och en egen försörjning.
 
Till Integrationsenheten kommer nyanlända som nyligen har fått uppehållstillstånd och ska bo i Åstorps kommun. Flyktingen tillhör enheten i två till tre år.
 
Enhetens uppgift är att

  • Ge nyanlända flyktingar bästa möjliga stöd och vägledning mot målet att nå egen försörjning och delaktighet i samhället.
  • Underlätta personliga kontakter, som går bortom etniska gränser, för ömsesidigt utbyte.
  • Erbjuda nyanlända en chans att träna svenska språket och lära känna svenska samhället.
  • Motverka okunskap, fördomar, och segregation.Svenska för invandrare

Svenska för invandrare, Sfi, är en grundläggande utbildning i svenska
språket. Utbildningen riktar sig till dem som inte har svenska som modersmål.
Man får också lära sig om det svenska samhället, arbetslivet och om den
svenska kulturen.


Studierna i svenska kombineras med etableringsinsatser via Arbetsförmedlingen.
Svenska för invandrare är en del av vuxenutbildningen i Åstorps kommun.Etablering

Nyanlända som har fått uppehållstillstånd och är folkbokförda i Sverige erbjuds etableringsinsatser via Arbetsförmedlingen under två år. Som nyanländ får man kontakt med Arbetsförmedlingen via Migrationsverket. Vid behov kan man ansöka om kompletterande försörjningssöd hos Integrationsenheten under tiden man har eller väntar på sin etableringsersättning.


För övrig information om vår verksamhet, se menyn till vänster.

Senaste publiceringsdatum: 2016-01-11
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Azad Jonczyk
Integrationschef
042-640 59
azad.jonczyk@astorp.se


Åstorps kommun
265 80  ÅSTORP
042-640 59

Läs vidare
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Integrationspolicy.pdf