[2015.01.26] Just nu har vi problem med telefonin vilket medför att samtal till oss bryts. Detta har att göra med en uppdatering som leverantören Telenor har gjort under helgen. Telefonileverantören ser för närvarande över problemet.

Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Invandring och integration

Flyktingars och invandrares rätt till arbete, självförsörjning och delaktighet i samhället genomsyrar integrationsarbetet i Åstorps kommun.

För att utföra detta uppdrag är verksamheten organiserad i två delar:

  • Integrationsenheten
  • Sfi, svenska för invandrareIntegrationsenheten

Integrationsenheten ger nyanlända flyktingar och invandrare råd och stöd. Enheten samordnar insatser för att ge flyktingarna möjlighet till en bra start i kommunen och i Sverige.

Målet är att det ska leda till ett arbete och en egen försörjning.
 
Till integrationsenheten kommer de flyktingar som nyligen har fått uppehållstillstånd och ska bo i Åstorps kommun. Flyktingen tillhör enheten i två till tre år.
 
Enhetens uppgift är att

  • Ge nyanlända flyktingar bästa möjliga stöd och vägledning mot målet att nå egen försörjning och delaktighet i samhället.
  • Underlätta personliga kontakter, som går bortom etniska gränser, för ömsesidigt utbyte.
  • Erbjuda nyanlända en chans att träna svenska språket och lära känna svenska samhället.
  • Motverka okunskap, fördomar, och segregation.Svenska för invandrare

Svenska för invandrare, Sfi, är en grundläggande utbildning i svenska
språket. Utbildningen riktar sig till dem som inte har svenska som modersmål.
Man får också lära sig om det svenska samhället, arbetslivet och om den
svenska kulturen.
Studierna i svenska kan kombineras med yrkesutbildning och praktik.
Svenska för invandrare är en del av vuxenutbildningen i Åstorps kommun.Introduktion

Nyanlända flyktingar har rätt till stöd för att etablera sig i samhället. Integrationsenheten erbjuder ett introduktionsprogram som bland annat innehåller samhällsinformation, svenskundervisning och praktik. Målet är att personen ska ha ett arbete när programmet är avslutat efter 18-24 månader.

Senaste publiceringsdatum: 2014-12-15
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Azad Jonczyk
Integrationschef
042-640 59
azad.jonczyk@astorp.se


Åstorps kommun
Integrationsenheten
Ji-te gatan 1
265 38  ÅSTORP
042-640 59

Läs vidare
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Integrationspolicy.pdf