Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Invandring och integration

Integrationsenhetens verksamhet har förändrats fr o m januari 2016. När omorganisationen är klar kommer denna sidan att uppdateras. Vänligen kontakta kommunes växel, eller Socialförvaltningen vid frågor. När det gäller ansökningar för försörjningsstöd hänvisar vi till Medborgarkontoret för en ny ansökan.


Nyanlända flyktingars och invandrares rätt till arbete, självförsörjning och delaktighet i samhället genomsyrar integrationsarbetet i Åstorps kommun.


Svenska för invandrare

Svenska för invandrare, Sfi, är en grundläggande utbildning i svenska
språket. Utbildningen riktar sig till dem som inte har svenska som modersmål.
Man får också lära sig om det svenska samhället, arbetslivet och om den
svenska kulturen.


Studierna i svenska kombineras med etableringsinsatser via Arbetsförmedlingen.
Svenska för invandrare är en del av vuxenutbildningen i Åstorps kommun.Etablering

Nyanlända som har fått uppehållstillstånd och är folkbokförda i Sverige erbjuds etableringsinsatser via Arbetsförmedlingen under två år. Som nyanländ får man kontakt med Arbetsförmedlingen via Migrationsverket. Vid behov kan man ansöka om kompletterande försörjningssöd hos Integrationsenheten under tiden man har eller väntar på sin etableringsersättning.


För övrig information om vår verksamhet, se menyn till vänster.

Senaste publiceringsdatum: 2016-03-03
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Åstorps kommun
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP
042-640 00   
Fax: 042-506 23 
kommun@astorp.se

Medborgarkontoret
042-643 00
mbk@astorp.se