Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Anlita hantverkare

Många ärenden gällande hantverkstjänster hamnar årligen på de kommunala konsumentvägledarnas bord. Ofta är tvisten ett faktum och det kan verka omöjligt att komma överens. Det är lätt att det blir fel, eller att du och hantverkaren missuppfattar varandra. Här är några enkla tips för att undvika konflikt:

Begär skriftlig offert
Kontakta flera hantverkare och be om anbud i skriftlig form. Var tydligt och detaljerad när du beskriver det arbete som ska utföras.

Ta referenser
Prata med tidigare kunder. Be hantverkaren lämna referenser.

Kontrollera företaget
Kontakta Skatteverket för att kontrollera att företaget har F-skattsedel. Detta är viktigt för att du inte ska behöva betala sociala avgifter. Kontakta Kronofogden för att kontrollera att företaget inte har obetalda skulder eller betalningsanmärkningar.

Skriv avtal
Se till att avtalet med hantverkaren är skriftligt. Muntliga avtal är också bindande, men det är mycket svårare att bevisa vad som egentligen avtalats. Hantverkarformuläret 09 är ett lämpligt avtal att använda. I avtalet skriver man in tidpunkten när hantverkaren förväntas vara klar med arbetet samt det förväntade priset. Om ni kommit överens om ett fast pris, ska detta gälla. Har ni överenskommit om ett ungefärligt pris, får det inte överskridas med mer än 15 procent. Det kan även vara en bra idé att avtala om vite, det vill säga ett på förhand avtalat skadestånd, för varje påbörjad vecka hantverkaren blir försenad.     

Konsumenttjänstlagen
När du som privatperson anlitar en hantverkare är konsumenttjänstlagen tillämplig. Lagen är i huvudsak tvingande. Det innebär att hantverkaren inte får ge dig sämre avtalsvillkor än vad som står i lagen.

Om du inte är nöjd
Gör en skriftlig reklamation till företaget, begär också skriftligt svar från företaget.

Senaste publiceringsdatum: 2018-01-23
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Medborgarkontoret
042-640 00
mbk@astorp.se