Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Miljö- och hälsoskydd

Foto: Cecilia Olsson, Åstorps kommun

En god miljö är väsentlig inte bara för oss som lever och vistas i Åstorps kommun idag utan även för kommande generationer. Miljön kan påverkas av en mängd olika verksamheter och åtgärder såsom industrier och verksamheter men också privatpersoner ska tänka på att påverka miljön så lite som möjligt.

Miljökontoret är en enhet under bygg- och miljönämnden, som arbetar med olika uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll. Miljökontoret utför tillsyn enligt miljöbalken av olika verksamheter som kan påverka människors hälsa eller miljön, till exempel industrier, jordbruk, avfallshantering, vattentäkter, avloppsanläggningar, bostäder, skolor, förskolor, lokaler för hygienisk behandling och offentliga lokaler.

Senaste publiceringsdatum: 2016-02-11
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljökontoret
Storgatan 7
265 80  ÅSTORP

sbe@astorp.se


Anders Aronsson
Tf Förvaltningschef
Tel. 042-640 82

anders.aronsson@astorp.se
Arbetar med frågor om: yttrande och samordning samt miljöövervakning  

enskilda avlopp, miljöskydd och förorenade områden

Boban Lukic
Miljöinspektör
Tel. 042-640 36

boban.lukic@astorp.se
Arbetar med frågor om: livsmedelskontroll
tobaksförsäljning
rökfria miljöer
receptfria läkemedel


Caroline Pettersson
Miljöinspektör
Tel. 042-640 35

caroline.pettersson@astorp.se

Arbetar med frågor om: köldmedia, hälsoskydd, bostadsklagomål, värmepumpar


Elin Persson
Miljöinspektör
Tel. 042-640 94

elin.persson@astorp.se
Arbetar med frågor om: lantbrukstillsyn och naturvård


Therese Johansson

Miljöinspektör

Tel. 042-64064

therese.johansson@astorp.se

Arbetar med frågor om:

Förorenad mark, hälsoskydd, bostadsklagomålLäs vidare

TaxorPDF (pdf, 916.7 kB)