Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Miljö- och hälsoskydd

Foto: Cecilia Olsson, Åstorps kommun

En god miljö är väsentlig inte bara för oss som lever och vistas i Åstorps kommun idag utan även för kommande generationer. Miljön kan påverkas av en mängd olika verksamheter och åtgärder såsom industrier och verksamheter men också privatpersoner ska tänka på att påverka miljön så lite som möjligt.

Miljökontoret är en enhet under bygg- och miljönämnden, som arbetar med olika uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll. Miljökontoret utför tillsyn enligt miljöbalken av olika verksamheter som kan påverka människors hälsa eller miljön, till exempel industrier, jordbruk, avfallshantering, vattentäkter, avloppsanläggningar, bostäder, skolor och förskolor, lokaler för hygienisk behandling och offentliga lokaler.

Senaste publiceringsdatum: 2015-08-18
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten
Miljökontoret
Storgatan 7
265 80  ÅSTORP


Anders Aronsson
Miljösamordnare
Tel. 042-640 82
Arbetar med frågor rörande: yttrande och samordning samt miljöövervakning  

Boban Lukic
Miljöinspektör
Tel. 042-640 36
Arbetar med frågor rörande: livsmedelskontroll
tobaksförsäljning
rökfria miljöer
receptfria läkemedel


Caroline Pettersson
Miljöinspektör
Tel. 042-640 35
Arbetar med frågor rörande: köldmedia, hälsoskydd, bostadsklagomål, värmepumpar


Edward Granville-Self
Miljöinspektör
Tel. 042-640 64
Arbetar med frågor rörande:

enskilda avlopp, miljöskydd och förorenade områden


Elin Persson
Miljöinspektör
Tel. 042-640 94
Arbetar med frågor rörande: lantbrukstillsyn och naturvård


Läs vidare

TaxorPDF (pdf, 916.7 kB)