Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Miljö- och hälsoskydd

Foto: Cecilia Olsson, Åstorps kommun

En god miljö är väsentlig inte bara för oss som lever och vistas i Åstorps kommun idag utan även för kommande generationer. Miljön kan påverkas av en mängd olika verksamheter och åtgärder såsom industrier och verksamheter men också privatpersoner ska tänka på att påverka miljön så lite som möjligt.

Miljökontoret är en enhet under bygg- och miljönämnden, som arbetar med olika uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll. Miljökontoret utför tillsyn enligt miljöbalken av olika verksamheter som kan påverka människors hälsa eller miljön, till exempel industrier, jordbruk, avfallshantering, vattentäkter, avloppsanläggningar, bostäder, skolor, förskolor, lokaler för hygienisk behandling och offentliga lokaler.

Senaste publiceringsdatum: 2018-04-13
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljökontoret
Storgatan 7
265 80  ÅSTORP

sbf@astorp.se


Anders Aronsson
Miljöchef
Tel. 042-640 82

anders.aronsson@astorp.se
Övergripande frågor, bekämpningsmedel, lantbruk, miljöskydd, enskilda avlopp, strandskydd

 

Anna Hjortenskiöld

Miljöinspektör

Tel. 042-640 35

anna.hjortenskiold@astorp.se

Värmepumpar, hälsoskydd, klagomål bostäder, inomhusmiljöer, avfall, svartfågel, offentliga lokalerBoban Lukic
Miljöinspektör
Tel. 042-640 36

boban.lukic@astorp.se
Livsmedel, tobakstillsyn, receptfria läkemedel

 

Caroline Liljegren (föräldraledig)

Miljöinspektör

Tel. 042-640 35

caroline.liljegren@astorp.se

Värmepumpar, hälsoskydd, klagomål bostäder, inomhusmiljöer, avfall, svartfågel, offentliga lokaler

 

Petra Johansson
Miljöinspektör
Tel. 042-640 94

petra.johansson@astorp.se
Enskilda avlopp, lantbrukstillsyn, köldmedia, kommunala naturreservat

 

Rebecka Christoffersson

Miljöinspektör

Tel. 042-640 64

rebecka.christoffersson@astorp.se

Miljötillsyn, företag, vindkraft, förorenad mark, schaktmassor, dagvatten


Läs vidare

TaxorPDF (pdf, 916.7 kB)