Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Miljö- och hälsoskydd

Foto: Cecilia Olsson, Åstorps kommun

En god miljö är väsentlig inte bara för oss som lever och vistas i Åstorps kommun idag utan även för kommande generationer. Miljön kan påverkas av en mängd olika verksamheter och åtgärder såsom industrier och verksamheter men också privatpersoner ska tänka på att påverka miljön så lite som möjligt.

Miljökontoret är en enhet under bygg- och miljönämnden, som arbetar med olika uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll. Miljökontoret utför tillsyn enligt miljöbalken av olika verksamheter som kan påverka människors hälsa eller miljön, till exempel industrier, jordbruk, avfallshantering, vattentäkter, avloppsanläggningar, bostäder, skolor, förskolor, lokaler för hygienisk behandling och offentliga lokaler.

Senaste publiceringsdatum: 2016-04-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljökontoret
Storgatan 7
265 80  ÅSTORP

sbf@astorp.se


Anders Aronsson
Tf. Förvaltningschef, Miljöchef
Tel. 042-640 82

anders.aronsson@astorp.se
Övergripande frågor, miljöskydd

Boban Lukic
Miljöinspektör
Tel. 042-640 36

boban.lukic@astorp.se
Livsmedel, tobakstillsyn,
receptfria läkemedel


Elin Persson
Miljöinspektör
Tel. 042-640 94

elin.persson@astorp.se

Nedskräpning, djurskydd, lantbruk, enskilda avlopp, strandskydd, naturvård, naturreservat, bekämpningsmedel, växthus


Rebecka Christoffersson

Miljöinspektör

Tel. 042-640 64

rebecka.christoffersson@astorp.se

Miljötillsyn, företag, vindkraft, förorenad mark, schaktmassor, dagvatten


Therese Johansson

Miljöinspektör

Tel. 042-640 35

therese.johansson@astorp.se

Värmepumpar, hälsoskydd, klagomål bostäder, inomhusmiljöer, avfall, svartfågel, tobakstillsyn, offentliga lokaler, köldmediaLäs vidare

TaxorPDF (pdf, 916.7 kB)