[2015.01.26] Sedan i slutet av januari har vi problem med telefonin vilket medför att samtal till oss bryts. Detta har att göra med en uppdatering som leverantören Telenor gjort. Telefonileverantören arbetar med att årgärda problemet.

Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Påverka

Den högsta makten har du som röstberättigad medborgare som i allmänna val röstar fram politiker, förtroendevalda.

På central nivå i Sverige finns det en riksdag och en regering. Genom de lagar och förordningar som stiftas anges de ramar som alla kommuner måste hålla sig inom.

I Åstorps kommun finns det ett kommunfullmäktige som medborgarna i Åstorps kommun röstat fram. Kommunfullmäktige har den högsta beslutanderätten.

Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse om leder och samordnar arbetet i kommunen. Kommunstyrelsen har uppsikt över kommunens nämnder och bolag. Dessutom utser kommunfullmäktige nämnder, som har till uppgift att behandla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen och nämnderna ska verkställa de beslut som kommunfullmäktige fattar. De har också egen beslutanderätt i vissa frågor.

           
Senaste publiceringsdatum: 2015-02-06
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Åstorps kommun
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP
042-640 00   
Fax: 042-642 10
kommun@astorp.se