Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer
Föreningsliv Åstorps kommun

Välkommen till ett rikt kultur och fritidsliv

Det finns drygt 150 föreningar i Åstorps kommun varav ca hälften får stöd i någon form från kommunen. Du kan hitta de flesta i vårt föreningsregister här i högerspalten.

Fritidsenheten fungerar som en "lots" för föreningarna oavsett om det handlar om kultur, sport eller andra fritidsaktiviteter. Det är dock olika nämnder som slutligen fattar beslut om bidrag/föreningstöd.

Kommunens övergripande mål för stödet till ideella föreningar samt organisationer av folkrörelsekaraktär, är att stödja ungdoms- kultur- folkbildnings- handikappetniskt/språkliga och sociala föreningar i deras arbete.

Aktivitetskalendern/evenemang
- Se vår kalender

Kalendern kan också nås via webbplatsens förstasida. Vill du lägga in ett event i vår kalender, vg kontakta medborgarkontoret.

Föreningsregistret är kopplat till bildningsförvaltningens administrativa program för föreningar och organisationer. Detta innebär att varje förening är ansvarig för att uppgifterna i registret är korrekta. 

Föreningsinformation - föreningsbrev

Här nedan kan du ladda ner och läsa våra föreningsbrev som vi skickar ut till föreningarna i Åstorps kommun.

Har du önskemål om innehåll eller om du vill beställa breven i tryckt format för att dela ut till dina medlemmar kontakta då Jan Alfredsson, Åstorps kommuns fritidschef. Kontaktuppgifterna hittar du till höger i spalten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Föreningsinformation nr1 2014.pdf
PDF Föreningsinformation nr1 2013.pdf

Starta en förening

En ideell förening består av medlemmar som har gått samman för ett visst gemensamt ändamål. Åstorps kommun uppmuntrar alla som vill starta en förening. Alla ideella föreningar erbjuds visst stöd från kommunen och vissa föreningar kan söka ekonomiskt bidrag.

Hur startar man en förening?
Att starta en förening är lätt och kostar ingenting. Man kan starta en idrottsförening, kulturförening, intresseorganisation eller något annat. För att räknas som ideell förening måste man uppfylla vissa krav:

  • Man får inte ha som mål att skapa ekonomiska vinster till medlemmar eller styrelse
  • Man måste ha stadgar där det står om namn, syfte för föreningen och hur beslut fattas
  • Man måste ha en styrelse

Mer info om hur du startar en förening finns på Skatteverkets sida, länk hittar du till höger.

Stöd för föreningarna
Åstorps kommun arbetar på olika sätt med att vara ett stöd för föreningarna. Exempelvis arbetar man med bokning av kommunens lokaler och idrottsanläggningar samt att handlägga de olika föreningsbidrag som finns. Se högerspalten för mer information och blanketter.

Ekonomiskt bidrag
För att en ny förening ska kunna söka ekonomiskt stöd från kommunen krävs att man registrerar sig som bidragsberättigad förening. Det gör man genom att ansöka hos bildnignsnämnden, blankett hittar du till höger. Ansökan ska innehålla en förteckning på medlemmarna, deras födelseår, bostadsadress och uppgift på att medlemsavgift erlagts, föreningens stadgar, förteckning på styrelsemedlemmarna samt eventuellt medlemskap i riksorganisationen.

För mer info ta kontakt med oss! Se kontaktuppgifter till höger.

Senaste publiceringsdatum: 2015-12-21
Sök på hela astorp.se