Grundskola

I Åstorps kommun finns det sju grundskolor. Skolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Vi har hög kompetens bland våra lärare, vars uppgift är att inspirera eleverna att lära och förmedla värderingar som bygger på respekt för alla.

Du har rätt att välja grundskola

Åstorps kommun är indelat i olika upptagningsområden. Alla elever som bor inom respektive område är garanterad plats i den skola som är hänvisningsskola för området.

Som vårdsnadshavare har du rätt att välja en anna skola för ditt barn. Om det inte finns tillräckligt med plats på en skola har de elever som bor i skolans upptagningsområde förtur.

Väljer ni en skola som ligger utanför det egna upptagningsområdet står ni själva för eventuell skolskjuts.

Grundskolor i Åstorps kommun

Skola

Område

BjörnekullaskolanCentrala Åstorp
HaganässkolanHaganäs/Område Centrum
Hyllinge skolaHyllinge/Område Väst
Kvidinge skolaKvidinge/Område Öst
Nyvångs skolaNyvång/Område Väst
RågenskolanRågen/Område Centrum
Tingdal/BjörnåsTingdal/Område Öst


Kontakt

Senast ändrad • 2020-05-08