Introduktionsprogrammen - IM

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet till att bli behöriga till ett nationellt program eller annan utbildning.

Aktuellt på IM

Receptionen är stängd för fysiska besök. Du kommer i kontakt med receptionen via mejl eller telefon.

Receptionen
08:00 - 16:00
Mail: receptionvux@astorp.se
Telefon: 042-64358

Lunchlådor till studerande på IM

Åstorps kommun erbjuder lunchlådor till studerande på introduktionsprogrammen under tiden för fjärrundervisning. Detta gäller för elever som är folkbokförda i Åstorps kommun. Eleverna beställer lunchlådor via kommunens e-tjänst.

Detta gäller från måndag 25 januari

  • SOLA har all undervisning på plats.
  • Introduktion SFI har två dagar på plats.
  • IM:s nya sprintelever är på plats. Eleverna läser endast matematik och svenska och loggar in med sprint 1, men får stöd att förstå uppgifter och instruktioner.
  • För elever på IM som kan få betyg i kursen i är det möjligt att göra prov på plats.
  • IM elever som har undervisning på plats hela dagar serveras lunch måndag - torsdag kl. 11.45-12.15. Det är kyld mat från kommunens centralkök som micras i cafeterian.
  • Cafeterian är öppen för försäljning till SFI och personal på plats mellan kl. 9.45 - 10.15 med ett litet sortiment av kaffe, te läsk och bredda mackor.

Du som är obehörig till ett nationellt gymnasieprogram kan studera på IM till och med vårterminen det år som du fyller 20 år. På IM studerar du antingen för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller för att förbereda dig för arbetsmarknaden.

Ansök till IM

Du ansöker till IM under samma period på vårterminen som ansökan till gymnasiet är öppen. Du söker via Skanegy.se tillsammans med din studie- och yrkesvägledare på skolan. Om du inte har studerat i svensk grundskola ansöker du tillsammans med en studievägledare på Vuxenutbildningscentrum.

En studieplanering görs tillsammans med studievägledaren. Vi diskuterar din framtid och vilka kurser du ska läsa på IM. Vid kursstart får du en mentor och placeras i en undervisningsgrupp utifrån dina förutsättningar och individuella plan.

Vilka introduktionsprogram finns i Åstorp?

IM finns på Vuxenutbildningscentrum i Åstorp. Vi erbjuder två olika utbildningar.

Individuellt program förbereder eleven till yrkesintroduktion, nationellt yrkesprogram, annan utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen är till för dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram och anpassas individuellt för dina enskilda behov.

Språkintroduktion är till för dig som är ny i Sverige. Du får utbildning i framför allt svenska, men även andra ämnen för att du ska kunna gå vidare till gymnasieskola eller annan utbildning. Utbildningen utformas individuellt efter dina behov.

Läsårstider IM

Termin

Datum

Vårtermin 2020

10 januari - 12 juni

Hösttermin 2020

20 augusti - 18 december

Studie- och skolfria dagar

7 maj klockan 13-16

Återantagning

10 § En elev som har slutat i gymnasieskolan innan eleven har slutfört utbildningen och som vill fortsätta på det program där eleven gick tidigare, får i mån av plats antas på nytt, om eleven uppfyller behörighetskraven för den önskade studievägen.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast ändrad • 2021-01-22