Bildningsnämnden, 2019-01-30

Organ

Bildningsnämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-01-30

 

Paragrafer

§§ 1- 12

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-06

 

Datum då anslaget tas ned

2018-03-01

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret

 

Länk till protokollet

https://intranat.astorp.se/wp-content/uploads/sites/6/2017/12/bin-2019-01-30-protokoll.pdf