Bygg- och miljönämnden, 2019-08-19 § 87

Organ

Bygg- och miljönämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-08-19

 

Paragrafer

§ 87

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-20

 

Datum då anslaget tas ned

2019-09-11

 

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Länk till protokollet

Protokoll 2019-08-19 § 87länk till annan webbplats