Bygg- och miljönämnden, 2020-02-17

Organ

Bygg- och miljönämnden


Sammanträdesdatum

2020-02-17


Paragrafer

§§ 12 - 27


Datum då anslaget sätts upp

2020-02-20


Datum då anslaget tas ned

2020-03-16


Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen


Länk till protokollet

Protokoll bmn 2020-02-17länk till annan webbplats