Kommunfullmäktige, 2019-01-28

Organ

Kommunfullmäktige

 

Sammanträdesdatum

2019-01-28

 

Paragrafer

§§ 1 - 18

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-01

 

Datum då anslaget tas ned

2019-02-22

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet