Kommunfullmäktige, 2019-04-29

Organ

Kommunfullmäktige

 

Sammanträdesdatum

2019-04-29

 

Paragrafer

§§ 47 - 79

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-03

 

Datum då anslaget tas ned

2019-05-24

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet