Kommunrevisionen, 2018-11-08

Organ

Kommunrevisionen

 

Sammanträdesdatum

2018-11-08

 

Paragrafer

§§ 131 - 147

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-19

 

Datum då anslaget tas ned

2018-12-10

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet