Kommunrevisionen, 2019-01-17

Organ

Kommunrevisionen

 

Sammanträdesdatum

2019-01-17

 

Paragrafer

§§ 1 - 16

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-28

 

Datum då anslaget tas ned

2018-02-19

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen