Kommunrevisionen, 2020-02-04

Organ

Kommunrevisionen

 

Sammanträdesdatum

2020-02-04

 

Paragrafer

§§ 13-22

 

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-11

 

Datum då anslaget tas ned

2020-03-04

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet