Kommunstyrelsen, 2019-05-03 (omedelbar justering)

Organ

Kommunstyrelsen

 

Sammanträdesdatum

2019-05-02

 

Paragraf

§ 107

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-03

 

Datum då anslaget tas ned

2019-05-27

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen