Kultur- och fritidsnämnden, 2020-02-04

Organ

Kultur- och fritidsnämnden


Sammanträdesdatum

2020-02-04


Paragrafer

§§ 1 - 15


Datum då anslaget sätts upp

2020-02-07

 

Datum då anslaget tas ned

2020-02-28


Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret


Länk till protokollet

[klicka härlänk till annan webbplats]