Kungörelse: Eldningsförbud 2018

 

Under 2018 gäller generellt eldningsförbud i nämnda kommuner inom nordvästra Skåne vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) och 5E (extremt stor brandrisk).

 

Generellt gäller att eldning ej får förekomma efter mörkrets inbrott, då detta kan leda till falsklarm eller okontrollerade bränder.

 

Förbudet gäller inte eldning med grillkol i därför avsedda kärl på tomtmark eller på av kommunen iordningställda grillplatser.

 

Dagsaktuell brandriskprognos lämnas, via Internet på www.rsnv.se och på respektive kommuns hemsida eller kommunens räddningstjänst.

  

För mer information:

http://www.rsnv.se/hem-fritid/eldning/länk till annan webbplats