Räddningsnämnden, 2019-01-29

Organ

 

Räddningsnämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-01-29

 

Paragrafer

§§ 1 - 12

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-30

 

Datum då anslaget tas ned

2019-02-21

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen Åstorp

 

Länk till protokollet [Klicka här]länk till annan webbplats