Socialnämnden, 2018-11-19

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-11-19

 

Paragrafer

§§ 146-158

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-21

 

Datum då anslaget tas ned

2018-12-12

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

Finns på hemsidan.