Socialnämndens arbetsutskott, 2019-02-07

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-02-07

 

Paragrafer

§§ 24-33

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-07

 

Datum då anslaget tas ned

2019-02-28

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

https://intranat.astorp.se/wp-content/uploads/sites/5/2018/01/protokoll-snau-2019-02-07.pdf