Socialnämndens arbetsutskott, 2019-05-02

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-05-02

 

Paragrafer

§§ 97-104

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-02

 

Datum då anslaget tas ned

2019-05-23

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

https://intranat.astorp.se/sof/test/kallelser-och-protokoll-arbetsutskott/