Socialnämndens arbetsutskott, 2020-02-20

Organ

Socialnämndens arbetsutskott


Sammanträdesdatum

2020-02-20


Paragrafer

§§ 48-50


Datum då anslaget sätts upp

2020-02-24


Datum då anslaget tas ned

2020-03-16


Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen


Länk till protokollet

https://intranat.astorp.se/sof/test/kallelser-och-protokoll-arbetsutskottet-2020/