Socialnämndens arbetsutskott (Sekretess), 2019-01-24

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-01-24

 

Paragrafer

§§ 5-13

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-25

 

Datum då anslaget tas ned

2019-02-15

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen