Socialnämndens arbetsutskott (Sekretess), 2019-02-07

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-02-07

 

Paragrafer

§§ 14-23

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-07

 

Datum då anslaget tas ned

2019-02-28

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen