Socialnämndens arbetsutskott (Sekretess), 2019-05-02

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-05-02

 

Paragrafer

§§ 90-96

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-02

 

Datum då anslaget tas ned

2019-05-23

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen