Söderåsens samordningsförbund, 2020-02-06

Organ

Söderåsens samordningsförbund


Sammanträdesdatum

2020-01-30


Paragrafer

§§ 1-12


Datum då anslaget sätts upp

2020-02-06


Datum då anslaget tas ned

2020-02-28


Länk till protokollet

Protokoll från Söderåsens samordningsförbund, 2020-01-30PDF (pdf, 1.7 MB)