Valnämnden, 2019-02-07

Organ

Valnämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-02-07

 

Paragrafer

§§ 1 - 11

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-08

 

Datum då anslaget tas ned

2019-03-04

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet [Klicka Här]länk till annan webbplats