Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Synpunkter och klagomål inom socialförvaltningen

Vill du som kommuninvånare, anhörig, annan verksamhet eller myndighet lämna en synpunkt eller ett klagomål inom socialtjänstens ansvarsområde kan du/ni göra detta via kommunens hemsida.

Enligt SOSFS 2011:9 ska vårdgivaren och den som bedriver socialtjänst och verksamhet enligt LSS ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Med kvalitet avses att verksamheten uppfyller krav och mål som gäller för denna enligt lagar, förordningar och andra föreskrifter.

 

Åstorps kommun har ett positivt förhållningssätt till synpunkter och klagomål och ser dessa som en möjlighet att förbättra och utveckla verksamheten.

 

Alla framförda klagomål från berörda grupper ska tas emot och utredas.

Utredningen ska resultera i underlag som möjliggör bedömning om det förekommit avvikelser, missförhållanden, risk för missförhållanden, vårdskador eller risk för vårdskador i verksamheten.

 

De som önskar framföra ett klagomål kan göra det genom kommunens klagomålshantering, men kan även välja att framföra klagomålet till verksamheten.

Alla inkomna synpunkter och klagomål sammanställs och utreds. Vill du vara anonym går detta bra. Vill du ha återkoppling på synpunkt eller klagomål behöver kommunen få kontaktuppgifter.

 

Vill du lämna synpunkt eller klagomål

 

  • Lämna synpunkt via vårt formulär
  • Ring vår kundtjänst på medborgarkontoret, 042-64000
  • Ring direkt till verksamheten via medborgarkontoret
  • Ladda ner pappersblankett och skicka in till: Åstorps kommun, Socialförvaltningen, Synpunkt, Storgatan 7, 265 80 Åstorp
  • Maila: socialforvaltningen@astorp.se

 

Lämna en synpunkt

 

Klagomål och synpunkter på vården

Innan den enskilde går vidare och anmäler ett klagomål bör hen först kontakta vårdpersonal som utfört insatsen. Vidare kan hen kontakta områdeschef för hälso- och sjukvårdsorganisation om hen inte är nöjd med vårdpersonalens förklaring eller har upplevt att kontakten med personalen inte fungerat tillfredsställande.

 

Hälso- och sjukvård - kontaktuppgifter

 

Den enskilde ska berätta om sina upplevelser och vad hen har synpunkter på. Detta kan göras muntligt, skriftligt genom brev eller via e- post.

Inkommen synpunkt hanteras enligt gällande rutin för synpunkts och klagomål hantering.

 

Den enskilde ska informeras om att hen kan kontakta Patientnämnden vid behov av stöd för att föra fram sina synpunkter och klagomål till de ansvariga inom vården samt att få hjälp med att få svar på inlämnad synpunkt/klagomål. Information finns också på kommunens hemsida.

 

Adress:

Patientnämndens kansli i Region Skåne

291 89

Kristianstad

 

patientnamnden.kansli@skane.se

0770-110010

 

www.skane.selänk till annan webbplats

 

Det finns också blankett som kan användas och skickas in: Det går även att skicka klagomål till IVO.

Blankett - synpunkter och klagomål till Patiensnämnden - skane.selänk till annan webbplats

 

Det går även att skicka klagomål till IVO.

Klaga på vården - ivo.selänk till annan webbplats

Senaste publiceringsdatum: 2020-01-30
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Medborgarkontoret

042-640 00

kommun@astorp.se