Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Felanmälan rörande gata och vatten/avlopp

Medborgarkontoret tar hand om felanmälan rörande gator, vatten och avlopp.
Vi på Medborgarkontoret tar hand felanmälan rörande gator, vatten och avlopp. Är det så att gatubelysningen på din gata inte fungerar eller att det är håligheter i vägen kan du ringa oss på Medborgarkontoret så kan vi hjälpa dig att anmäla detta till rätt instans. Du kan även vända dig till oss vid avbrott i vattenförsörjningen eller vid nedskräpning av allmän mark samt när till exempel ett träd har fallit över vägen.

Mail: medborgarkontoret@astorp.se
Telefon: 042-643 00

 

 

 

Senaste publiceringsdatum: 2011-08-05
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Besöksadress:
Storgatan 7
265 80 Åstorp

 
Tfn: 042-643 00
Fax: 042-642 10
E-post: mbk@astorp.se