Eldningsförbud i Åstorps kommun

Det råder just nu extremt stor brandrisk i skog och mark i Åstorps kommun.

Stäng meddelande

Insatser inom arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenheten Activa samordnar kommunens arbetsmarknadsinsatser genom daglig verksamhet, transport- och serviceverksamhet och utåtriktad verksamhet.

Verksamheten är organiserad i en daglig verksamhet, en transport och service verksamhet samt en utåtriktad verksamhet med fokus på individuell- och gruppaktivitet för att nå arbete och studier genom mod, metod och tajming.

Feriearbete, extratjänster, arbetsgivarrelationer och samverkan med Familjen Helsingborg utgår också härifrån.

Praktisk verksamhet bedrivs med handledare, resurspersonal och deltagare i personalkök- och matsal, grönyteskötsel, lokalvård, enklare fastighetsservice och fordonsunderhåll, transport av återbrukbart gods, varumottag, uppfräschning och försäljning av gods i återbruksbutiken.

Genom samarbete med NSR, nordvästra Skånes renhållningsbolag, bidrar arbetsmarknadsenheten till att en stor mängd gods och cyklar hamnar hos nya ägare för både nytta och nöje.

Språkutveckling på arbetsmarknadsenheten

Som diplomerad arbetsplats för språkutveckling genom språkombud har vi tagit ställning för att både maximera och inkludera allas förutsättningar.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-05-14