Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Omsorg och stöd

Av olika anledningar kan vi alla någon gång i livet behöva omsorg och stöd. Det kan handla om ändrade familjeförhållanden, en besvärlig ekonomisk situation, oro för eget eller annans missbruk, stöd och hjälp vid funktionsnedsättning, åldrande eller försämrad hälsa.

Socialförvaltningens värdegrund
Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan.

Socialförvaltningens vision
Ge varje dag ett innehåll!

Senaste publiceringsdatum: 2016-12-23
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Socialförvaltningen
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

042-640 00
socialforvaltningen@astorp.se