Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

12 lägenheter försvinner på Vidåsen

På grund av minskat behov och efterfrågan på vård- och omsorgsboendet Vidåsen har socialnämnden beslutat att stänga ner 12 stycken lägenheter.

Under en längre tid har många lediga lägenheter stått tomma på Vidåsen, som är ett av Åstorps kommuns vård- och omsorgsboenden. Detta på grund av att färre ansökt om lägenheter.

– Vi ser en tendens att behovet och efterfrågan minskar. De flesta vill bo kvar hemma så länge det går och få kvalificerad vård och omsorg i sitt hem, säger Ursula Svensson, verksamhetschef inom äldreomsorgen på Åstorps kommun.

Socialnämnden beslutade den 19 november 2018 att minska tolv stycken vård och omsorgsplatser på en av Vidåsens avdelningar. Samtliga personer som är berörda kommer få flytta så fort det finns lediga platser hos kommunens särskilda boenden; Backsippan, Vidåsen och Astern.

- Det var ett svårt beslut att fatta. Vi som sitter i socialnämnden har tittat på flera möjligheter men i och med att flera lägenheter står helt tomma idag så hade vi inget val. Socialnämnden står inför en svår ekonomisk situation och då måste vi förtroendevalda ta vårt ansvar och då krävs vissa tuffa beslut, säger Isabella Dzanko, socialnämndens ordförande.

Det finns inte fler planerade minskningar på andra vård- och omsorgsboenden i kommunen.


Önskemål ska tillgodoses

Samtal har inletts med de boende och deras anhöriga om det nya boendet. Det förs även en diskussion och en inventering av personernas behov för att de i största möjligaste mån ska få sina önskemål uppfyllda.

 

- Det är väldigt tråkigt att behöva be äldre att flytta. Vi förstår att det väcker oro för både boende och anhöriga men vi hoppas att de efter samtalen med oss har fått en bättre bild över vad som kommer att hända och varför.


Alla kostnader samt praktiskt arbete runt flytten kommer Åstorps kommun att stå för.


Vad kommer hända med lokalerna?

Lokalerna kommer användas som kontor till delar av kommunens distriktsjuksköterskor och samordnare. Lokalerna ska inte byggas om utan bevaras i samma skick. Om det finns behov av platser till särskilt boende i framtiden kommer det kunna öppnas igen inom 30 dagar.

 

När du vill veta mer, kontakta...

Ursula Svensson

Verksamhetschef

Äldreomsorgen

tel: 042-641 32

ursula.svensson@astorp.se

 

Åsa Ek

Områdeschef Vidåsen

tel: 042-642 37

asa.ek@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2018-11-21
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna