Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer
Seminarium

Många intressanta diskussioner ägde rum under seminariet som hölls för tjänstemän och politiker i Åstorps kommun samt andra kommuner. Åstorps kommunchef Lena Mårtensson Stenudd var en av personerna på plats. Foto: Linda Eklund

Åstorps kommun har kartlagt nyanländas boendeförhållanden

Under våren och sommaren har en kartläggning kring nyanländas boendeförhållanden ägt rum i kommunen. Syftet har varit att få en ökad förståelse för nyanländas bostadssituation, och att på lång sikt kunna bidra till en ökad livskvalitet för kommuninvånarna.

Kartläggningen är en nulägesanalys som har gjorts på uppdrag av politiken och kommunledningen för att ta reda på varför så många nyanlända väljer att bosätta sig i kommunen, trots bristen på bostäder. Den har även syftat till att få en helhetsbild kring de förhållanden som nyanlända bor och lever under i kommunen.

Linnea Tingne, utredare på migrationsenheten i Åstorps kommun, har genomfört kartläggningen i samverkan med kommunens förvaltningar. Det har även skett ett samarbete och dialog med hyresvärdar. Utöver det har nyanlända själva varit med och delat med sig av sina upplevelser. Resultatet har mynnat ut i en rapport.

 

- Genom rapporten har vi bland annat fått svar på att det i stort sätt är omöjligt för nyanlända att få ett bostadskontrakt genom att stå i kö. Det beror på att samtliga fastighetsbolag kräver inkomst av arbete för förstahandskontrakt. Många nyanlända får istället ett boende via privatpersoner som då ofta är i dåligt skick och vars hyror är väldigt dyra. Det är oroväckande och beklagligt att nyanländas boendesituation är på detta sätt, säger Lena Mårtensson Stenudd, kommunchef på Åstorps kommun.


Resultatet presenterades den 21 augusti vid ett seminarium för tjänstemän och politiker i Åstorps kommun samt andra kommuner. Seminariet fungerade även som lärande, då Åstorps kommun fick möjlighet att ta del av andras erfarenheter och arbetssätt kring frågorna.


Den kunskap som Åstorps kommun har fått fram under resans gång kommer nu att fungera som ett underlag så att vi kan ta fram strategier och arbetssätt kring nyanländas boende i kommunen.

- Kommunen behöver nu sätta sig ner med materialet och ta ett helhetsgrepp i frågan. Det är ett långsiktigt arbete vi har framför oss, fortsätter Lena.


Hela rapporten hittar ni här: Rapport – Nyanländas boende i ÅstorpPDF (pdf, 2.3 MB)

 

När du vill veta mer, kontakta...

Lena Mårtensson Stenudd

Kommunchef

Åstorps kommun

 

Telefon: 042-640 50

lena.martensson.stenudd@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2018-09-24
Sök på hela astorp.se

Michael Svensson

Kommunikatör, webbansvarig

Åstorps kommun

Tel. 042 - 643 22

michael.svensson@astorp.se

Senaste 3 nyheterna

 • 2018-10-19

  Svara på Skånes största resvaneundersökning


  Just nu pågår Skånes största reseundersökning någonsin. I Åstorps kommun frågar vi 2230 slumpvis utvalda personer om hur de har rest under en speciell dag. Resultatet kommer användas för att följa upp hur resandet ser ut i kommunen men också i Skåne i stort.
  » Läs mer


 • 2018-10-18

  Upplev mat från hela världen


  Nyfiken på ett annat land? Välkommen till evenemanget Mat och Kultur där du får smaka på mat från olika länder världen över och ta del av deras litteratur och kultur. På lördag den 20 oktober är resans första mål Serbien.
  » Läs mer


 • 2018-10-18

  Ulla tror på sina elever och stöttar dem


  Anders är en av deltagarna i projektet JagKan, som vänder sig till personer som upplever eller har psykisk ohälsa. Han har velat plugga länge men det är först nu som det fungerar tack vare stödet från sin personliga studiecoach.
  » Läs mer