Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer
Seminarium

Många intressanta diskussioner ägde rum under seminariet som hölls för tjänstemän och politiker i Åstorps kommun samt andra kommuner. Åstorps kommunchef Lena Mårtensson Stenudd var en av personerna på plats. Foto: Linda Eklund

Åstorps kommun har kartlagt nyanländas boendeförhållanden

Under våren och sommaren har en kartläggning kring nyanländas boendeförhållanden ägt rum i kommunen. Syftet har varit att få en ökad förståelse för nyanländas bostadssituation, och att på lång sikt kunna bidra till en ökad livskvalitet för kommuninvånarna.

Kartläggningen är en nulägesanalys som har gjorts på uppdrag av politiken och kommunledningen för att ta reda på varför så många nyanlända väljer att bosätta sig i kommunen, trots bristen på bostäder. Den har även syftat till att få en helhetsbild kring de förhållanden som nyanlända bor och lever under i kommunen.

Linnea Tingne, utredare på migrationsenheten i Åstorps kommun, har genomfört kartläggningen i samverkan med kommunens förvaltningar. Det har även skett ett samarbete och dialog med hyresvärdar. Utöver det har nyanlända själva varit med och delat med sig av sina upplevelser. Resultatet har mynnat ut i en rapport.

 

- Genom rapporten har vi bland annat fått svar på att det i stort sätt är omöjligt för nyanlända att få ett bostadskontrakt genom att stå i kö. Det beror på att samtliga fastighetsbolag kräver inkomst av arbete för förstahandskontrakt. Många nyanlända får istället ett boende via privatpersoner som då ofta är i dåligt skick och vars hyror är väldigt dyra. Det är oroväckande och beklagligt att nyanländas boendesituation är på detta sätt, säger Lena Mårtensson Stenudd, kommunchef på Åstorps kommun.


Resultatet presenterades den 21 augusti vid ett seminarium för tjänstemän och politiker i Åstorps kommun samt andra kommuner. Seminariet fungerade även som lärande, då Åstorps kommun fick möjlighet att ta del av andras erfarenheter och arbetssätt kring frågorna.


Den kunskap som Åstorps kommun har fått fram under resans gång kommer nu att fungera som ett underlag så att vi kan ta fram strategier och arbetssätt kring nyanländas boende i kommunen.

- Kommunen behöver nu sätta sig ner med materialet och ta ett helhetsgrepp i frågan. Det är ett långsiktigt arbete vi har framför oss, fortsätter Lena.


Hela rapporten hittar ni här: Rapport – Nyanländas boende i ÅstorpPDF (pdf, 2.3 MB)

 

När du vill veta mer, kontakta...

Lena Mårtensson Stenudd

Kommunchef

Åstorps kommun

 

Telefon: 042-640 50

lena.martensson.stenudd@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2018-09-24
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna

 • 2018-12-12

  Lugn stämning på Björnekullaskolan


  Trots förra veckans händelser har skolverksamheten fungerat bra på Björnekullaskolan. Stämningen på skolan bedöms som lugn och trygg men med en ökad medvetenhet om vilka rutiner som ska följas vid hot och våld. Elevhälsoteamet och skolkurator finns fortsatt på plats för att möta eventuell oro.
  » Läs mer


 • 2018-12-07

  Låg hotbild mot Björnekullaskolan


  Polisen har gjort bedömningen att hotbilden är mycket låg och att Björnekullaskolan därmed kan ha öppet som vanligt på måndag. Det gäller även övriga skolor runt om i kommunen.
  » Läs mer


 • 2018-12-06

  Björnekullaskolan har utsatts för hot


  Björnekullaskolan i Åstorp har under torsdagen utsatts för ett hot om en skolskjutning. Polisen är underrättad och samverkan sker kontinuerligt mellan skolan och polisen. Skolan kommer att vara öppen som vanligt under fredagen.
  » Läs mer