Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Åstorps kommun har passerat 16 000 invånare

invånare

Befolkningen i Åstorps kommun växer stadigt och nu har folkmängden för första gången i historien passerat 16 000 invånare.

Under perioden 2000-2018 ökade folkmängden med 3 114 personer (24 procent), vilket i jämförelse med många andra kommuner är en stor ökning.


- Att vi är över 16 000 invånare är glädjande siffror som innebär att vi blir en attraktivare stad som lockar hit människor och företag, säger Ronny Sandberg, kommunalråd Åstorps kommun.


Framåt finns det planer för många nya bostäder i kommunen, vilket förväntas ge en fortsatt expansiv befolkningsutveckling under de kommande fem åren. Samtidigt väntas invandringen till kommunen minska, som en följd av minskad invandring på riksnivå.


Under de kommande 10 åren väntas födelsetalen öka, vilket kan härledas till att de stora årskullarna födda kring 1989-1993 kommer upp i barnafödande åldrar.


Du kan läsa mer om Åstorps kommuns befolkningsutveckling i årets befolkningsprognos.
Befolkningsprognos PDF (pdf, 2.6 MB)

 

Senaste publiceringsdatum: 2019-06-18
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna