Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Åstorps kommun stödjer Grannsamverkan

En varningsskylt med texten Samverkan mot brott

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

Enligt senaste utvärderingen av metoden, från Malmö högskola, kan boende minska inbrotten med så mycket som 36 % i ett bostadsområde med metoden.

 

Metoden bygger på ökad uppmärksamhet bland de boende samt kunskap om vilka åtgärder de kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområden. Därför har Åstorps kommun kommun beslutat att under de kommande två åren stödja verksamheten Samverkan mot brott (SAMBO) som står bakom metoden Grannsamverkan i Sverige.

 

Starta Grannsamverkan i ditt område

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas den lokala polisen eller kommunen för uppstart av Grannsamverkansområdet. De boende utbildas av Polisen/kommunen och får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott. Via Polisen/kommunen erhålls sedan skyltar och dekaler att använda för att visa att området är aktiva inom Grannsamverkan.

 

Det finns några minimikrav för att bedriva Grannsamverkan:

 

1. Vaksamhet

Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt.

 

2. Om du är bortrest

Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar.

 

3. Värdesaker

Förvara värdesaker på ett betryggande sätt.

 

4. Förebyggande åtgärder

Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på www.samverkanmotbrott.se

 

Grannsamverkan - samverkamotbrott.selänk till annan webbplats

När du vill veta mer, kontakta...

Kundtjänst

tel: 042-640 00

kommun@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2020-01-08
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna