Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Åstorps socialnämnd bjuder in till öppna sammanträden

Nyfiken på hur det går till på ett politiskt sammanträde? Från och med februari bjuder Åstorps kommuns socialnämnd in allmänheten till öppna sammanträden.

Från och med nästkommande mandatperiod, med start i februari 2019, är allmänheten välkommen att sitta med och lyssna på socialnämndens sammanträden. Socialnämndens ordförande Isabella Dzanko (S) förklarar bakgrunden till beslutet.


- Anledningen bakom vårt beslut är bland annat att det ger en utökad rätt för kommunens invånare och andra intresserade, exempelvis journalister, att på plats ta del av socialnämndens beslut och överläggningar. Det ger även invånaren en annan relation till politiken och kanske rent av göra fler personer intresserade av att så småningom ta egna uppdrag.

Normalt är nämndens sammanträden inte offentliga, men nu erbjuds möjligheten att se hur politiska möten går till.


- Socialnämnden är en verksamhet som har ett rykte att allt omfattas av sekretess och att det endast är en myndighet man kontaktar om man verkligen måste. Men socialnämnden sysslar med så mycket mer än omhändertaganden och ekonomiska problem. Genom att låta kommuninvånarna komma till våra sammanträden och lyssna på vilka ärenden vi behandlar kan vi kanske skapa en större förståelse, både för hur den kommunala beslutsprocessen fungerar och hur socialnämnden arbetar, säger socialnämndens ordförande.


Socialnämnden har tidigare, likt övriga nämnder, erbjudit en frågestund för allmänheten på 15 minuter. Denna dras helt och hållet in med tanke på att hela sammanträdet blir öppet, men Isabella Dzanko stänger inte dörren för att nämnden vid enstaka tillfällen kan låta allmänheten yttra sig i de fall ett ärende har stor betydelse för kommunens invånare.


Så här går det till
Allmänheten får möjlighet att komma in i Björnekullasalen senast tio minuter innan sammanträdet börjar. Därefter kan man lämna sammanträdet vid valfri tidpunkt och följas ut av en tjänsteman.


För att de förtroendevalda ska kunna fokusera på sitt uppdrag ställs följande krav:

 

- Åhörarna får närvara men har däremot inte rätt att yttra sig i eller om ärenden.

- Fotografering eller inspelningar av sammanträdet eller deltagare är inte tillåtet utan samtycke från socialnämnden.

- Ömsesidig respekt ska visas mellan deltagare och åhörare. Båda parter ska respektera varandras intressen och åsikter.

- Om en åhörare skulle störa ordningen i sammanträdessalen, har ordförande rätt att avvisa denna.

- Åhörarna får inte delta under behandling av ärenden som omfattas av sekretess eller om socialnämnden i övrigt beslutar om stängda dörrar.

Mer information om datum och tider för sammanträden under 2019 kommer senare.

När du vill veta mer, kontakta...

Linda Tholén

Nämndsekreterare

Socialnämnden

 

tel: 042-64 129

linda.tholen@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2018-12-17
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna